Články autora

Bc. Mgr. Molnár Peter

31.3. 2020

Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu

Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 30.3.2020 v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu sa predlžuje platnosť núdzového pracovného režimu do 30.4.2020. všetky doteraz prijaté opatrenia ostávajú naďalej v platnosti priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice ostávajú pre našich klientov naďalej zatvorené z hľadiska ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov bude naďalej zabezpečená havarijná...

16.3. 2020

V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia

Na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 sme zabezpečili vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch v správe SBD II. Košice. Z dôvodu ochrany zdravia bude v bytových domoch vykonávaná dezinfekcia spoločných častí a spoločných zariadení (schodísk, zábradlí, madiel, kľučiek a výťahov). O tejto skutočnosti, ako aj bližších informáciách budú emailom informovaní zástupcovia vlastníkov v správe SBD II....

16.3. 2020

Oznámenie o núdzovom pracovnom režime

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva na základe ďalších opatrení, ktoré vstúpili do platnosti od 13.3.2020 a mimoriadnych opatrení odo dňa 16.3.2020 vedenie SBD II. Košice v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku rozhodlo s účinnosťou od 17.3.2020 o núdzovom pracovnom režime. priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice pre našich klientov ostávajú uzavreté...

10.3. 2020

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva, snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus a tým chránime plynulosť činnosti nášho družstva. Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 9.3.2020 v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu boli prijaté preventívne opatrenia a odporúčania. Z tohto dôvodu od 11.3.2020 SBD II. Košice pozastavuje...

17.2. 2020

Od 1.2.2020 spravujeme ďalší dom v širšom centre Košíc

S prípravou správy nového objektu sme začali ešte v roku 2019, avšak teraz sa nám podarilo dotiahnuť detaily. Sme radi, že môžeme spravovať ďalší dom na ul. Tolstého 3 v Košiciach a naplníme očakávania vlastníkov. Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme za prejavenú dôveru. Máte chvíľu? Prečítajte si niečo zaujímavé:

27.1. 2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

V januári 2020 bolo vydané „Upozornenie Prezídia HaZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch“, ktoré je určené ako pre správcov, tak aj pre vlastníkov, kde HaZZ upozorňuje na povinnosti vyplývajúce z predpisov na ochranu pred požiarmi, ktoré je potrebné zabezpečiť pri správe bytových domov a na plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných...

17.1. 2020

Aké novinky prináša novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v roku 2020?

Dňa 5.12.2019 NR SR schválila novelu zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov dňa 30.12.2019 pod číslom 476/2019 Z.z. Aké priniesla novinky v domovom poriadku, hlasovaní, či zverejňovaní neplatičov?

10.1. 2020

2019: Rok plný zmien alebo ako chceme robiť správu ešte lepšie

Začiatok nového roka je časom, kedy aj my bilancujeme a hodnotíme uplynulý rok. U nás sa toho udialo skutočne veľa, avšak stále nás toho ešte čaká dosť, na čo sa musíme pripraviť. Ale sme na najlepšej ceste a čas nám ukazuje, že naše rozhodnutia, ktoré sme uskutočnili v minulosti boli správne, a preto sa môžeme posúvať ďalej vpred. Ciele, ktoré sme mali...

2.10. 2019

Spustili sme v poradí tretiu verziu webu, pozrite sa ako sa zmenil náš web za posledných 13 rokov

Dňa 2.10.2019 sme spustili v poradí 3. verziu nášho webu. Museli sme sa prispôsobiť aktuálnym trendom aj v tejto oblasti. Stále viac užívateľov používa mobilné zariadenia a tak zmena bola nevyhnutná. S prvým webom sme začali v roku 2006, kedy sa vo väčšine prípadov používali klasické stolové počítače. Neskôr sa však aj trendy v tejto oblasti menili a my sme sa...

1.10. 2019

Zákaznícky portál pre vlastníkov v správe SBD II. Košice je spustený

Od 1.10.2019 sme spustili zákaznícky portál pre zákazníkov v správe SBD II. Košice. Tento portál je prístupný pre našich zákazníkov prostredníctvom služby poschodoch.sk. V tejto chvíli je v testovacej prevádzke, avšak už teraz sa môžete bezplatne registrovať. Po zadaní registračného kódu a akceptovaní podmienok, bude overená e-mailová adresa a mobilné číslo. Po potvrdení týchto údajov sa môžete prihlásiť do svojho účtu....