31.3.2020: Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu > viac info

16.3.2020: V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia > viac info

16.3.2020: Oznámenie o núdzovom pracovnom režime > viac info

10.3.2020: Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu > viac info

Dokumenty

Dokumenty k našej činnosti.