10.09.2021: Opatrenia v 1. stupni Ohrozenia s účinnosťou od 13. 09. 2021  - viac info

Informácie zo zhromaždenia delegátov

Prehľad informácií zo zhromaždenia delegátov.