Úprava prijatých opatrení s účinnosťou od 16.11.2020 - viac info

Informácie zo zhromaždenia delegátov

Prehľad informácií zo zhromaždenia delegátov.