Opatrenia pri zvolávaní schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vykonávaní písomného hlasovania od 1. 10. 2020

Vzhľadom na novoprijaté opatrenia vládou SR a ÚVZ pre zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 s účinnosťou od 1.10.2020 budú vykonávané schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a písomné hlasovania v bytových domoch za podmienok dodržiavania nasledovných opatrení:

  1. Vstup a pobyt na mieste konania schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo písomného hlasovania je možný len s prekrytými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
  2. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
  3. Zakazuje sa konzumácia a podávanie jedál a nápojov.
  4. V mieste konania schôdze je potrebné vykonať dezinfekciu dotykových plôch, napr. kľučiek, zábradlí, výťahu a predmetov, s ktorými môžu prísť do styku vlastníci.
  5. Pri vstupe do bytového domu a v mieste konania schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo písomného hlasovania je potrebné zabezpečiť dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a vykonať dezinfekciu rúk.
  6. Na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov je zákaz podávania rúk.
  7. Pri príchode, odchode a účasti na schôdzi je potrebné zabezpečiť dodržiavanie rozostupu 2 metre  medzi osobami. Platí to aj počas rokovania na schôdzi pri státi. Pri sedení medzi obsadenými miestami je potrebné jedno miesto nechať neobsadené.
  8. Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestoru.

Ing. Vojtech Molnár

riaditeľ SBD II. Košice

image_printVytlačiť