Osoba poverená vlastníkmi, kto to je a čo vlastne robí?

Posledná novela zákona o vlastníctve bytov zaviedla nový pojem a to tzv. osobu poverenú vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len “osoba poverená vlastníkmi”) kto je to a čo je jej úlohu sa dozviete v tomto článku.

O tom, kto je zástupca vlastníkov sme si povedali v predošlom článku: “Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha?”.

Teraz sa budeme venovať poverenej osobe vlastníkmi. Aj keď to môže na prvý pohľad vyzerať podobne ich úlohy pri správe bytových domov sú rôzne. V praxi bude postavenie osoby poverenej z hľadiska kompetencii mať podstatnejší význam ako zástupca vlastníkov.

Osoba poverená vlastníkmi v dome totiž spolu so správcom podpisuje za vlastníkov zmluvu o výkone správy, jej zmenu alebo zánik po schválení vlastníkmi, ako aj ostatné zmluvy a ich zmeny po schválení vlastníkmi v dome.

Osoba poverená vlastníkmi už bude zohrávať významnú úlohu na začiatku zmluvného vzťahu medzi správcom a vlastníkmi v dome a to pri podpisovaní zmluvy o výkone správy a jej zmien po schválení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Po novele je v zmysle zákona zmluva o výkone správy, jej zmena alebo zánik schválená podľa zákona záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaná správcom a osobou poverenou vlastníkmi bytov. V tomto prípade však pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená.

Podľa § 14a ods. 7 platné rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvy a ich zmeny schválené vlastníkmi sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak ich za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podpísala nimi poverená osoba. V tomto prípade podpis poverenej osoby nemusí byť úradne osvedčený.

Aj napriek tomu, že osoba poverená vlastníkmi a zástupca vlastníkov zohrávajú rôznu úlohu, je možné, že v praxi bude vlastníkmi v dome schválená tá istá osoba.

Stavebné bytové družstvo II. Košice

Bc. Mgr. Peter Molnár

image_printVytlačiť