Oznámenie: Nové opatrenia na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

Vážení nájomníci družstevných bytov,

Vážení členovia družstva,

na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie a opatrenia ÚVZ SR SBD II. Košice prehodnotilo doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 11.05.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy a ostatných miestností pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice.

3 ) Vstup do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie pre klientov bude povolený iba za podmienok použitia ochranného rúška, dezinfekcie rúk, použitia jednorazových ochranných rukavíc, použitia vlastného pera a dodržiavania odstupu v radoch minimálne dva metre.

4 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS.

5 ) Pre zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku je povinnosťou  naďalej nosiť rúška, používať ochranný štít alebo ochranné okuliare, jednorazové ochranné rukavice a vykonávať dezinfekciu rúk a povrchov.

6 ) S účinnosťou od 20.05.2020 vybavovanie klientov oddelením zákazníckych služieb sa bude zabezpečovať v miestnosti veľkej zasadačky so vstupom z dvora cez vonkajšie schodisko. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na I. poschodie.

7 ) S účinnosťou od 01.06.2020 sa povoľuje v nevyhnutných prípadoch možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom písomného hlasovania pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19 za týchto podmienok:

  • písomné hlasovanie uskutočniť mimo domu vo vonkajšom prostredí
  • hlasujúci vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný prekryť horné dýchacie cesty rúškom, používať ochranné rukavice, vlastné pero, zachovať odstup v radoch minimálne dva metre
  • organizovanie písomného hlasovania zabezpečí zástupca vlastníkov a dvaja zvolení overovatelia prítomní pri podpise na hlasovacej listine
  • hlasovaciu listinu z písomného hlasovania je potrebné doručiť na družstvo v nasledujúci deň po písomnom hlasovaní
  • výsledok písomného hlasovania zverejní družstvo do 7 dní od konania písomného hlasovania v súlade s uzatvorenou zmluvou o výkone správy.

V Košiciach, 06.05.2020

Ing. Vojtech  Molnár

riaditeľ SBD II. Košice

image_printVytlačiť