Oznámenie o núdzovom pracovnom režime

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,
nájomníci družstevných bytov, členovia družstva

na základe ďalších opatrení, ktoré vstúpili do platnosti od 13.3.2020 a mimoriadnych opatrení odo dňa 16.3.2020 vedenie SBD II. Košice v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku rozhodlo s účinnosťou od 17.3.2020 o núdzovom pracovnom režime.

 • priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice pre našich klientov ostávajú uzavreté
 • od 17.3.2020 sa ruší aj písomné hlasovanie o požiadavkách vlastníkov v dome
 • z hľadiska ochrany zdravia bude v bytových domoch vykonávaná dezinfekcia spoločných častí a spoločných zariadení (schodísk, zábradlí, madiel, kľučiek a výťahov)
 • z hľadiska ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov bude zabezpečená havarijná služba v profesiách: výťahy, elektrina, plyn, voda a kúrenie
 • prevádzka administratívnej budovy a areálu ostáva v nezmenenom režime SBS

Hlásenie porúch

Zákaznícka linka:

 • +421 55 7871 411
 • 0915 390 575

Havarijná služba SBD II. Košice:

 • voda, elektrina, kúrenie: 0915 595 991
 • výťahy: 0915 595 881
 • plyn – MARDEAK s.r.o.: 0905 613 581

Technická podpora:

 • ved. stred. údržby – A. Straková: 0915 914 047
 • majster – M. Eliáš: 0915 914 178

Manažéri správy domu:

 • vedúci – Ing. Barnáš Peter 0915 914 179
 • Heinzelová Daša 0915 914 195
 • Ing. Bérešová Stanislava 0915 914 102
 • Jurková Helga 0915 914 355
 • Ing. Parihuzičová Martina 0905 600 787

Tieto mimoriadne opatrenia budú platiť do 31.3.2020. Na základe ďalšieho vývoja situácie sa môže predĺžiť platnosť núdzového režimu.

16.3.2020

Ing. Vojtech Molnár

riaditeľ SBD II. Košice

image_printVytlačiť