Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu

Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 30.3.2020 v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu sa predlžuje platnosť núdzového pracovného režimu do 30.4.2020.

  • všetky doteraz prijaté opatrenia ostávajú naďalej v platnosti
  • priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice ostávajú pre našich klientov naďalej zatvorené
  • z hľadiska ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov bude naďalej zabezpečená havarijná služba v profesiách výťahy, elektrina, plyn, voda, kúrenie
  • za podmienok povinného používania ochranných rúšok, ochranných rukavíc a používania dezinfekčných prostriedkov sa povoľuje vykonávanie revízií, odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ elektrických zariadení, výťahov v bytových domoch a ich porevíznych opráv nevyhnutných na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Takisto sa povoľuje výkon činnosti dozorcu výťahu
  • prevádzka administratívnej budovy ostáva v režime SBS, ktorá bude oprávnená na kontrolu teploty bezkontaktným teplomerom u zamestnancov vstupujúcich do budovy

V Košiciach 31. 3 2020

                                                                                                     Ing. Vojtech Molnár

                                                                                                riaditeľ SBD II. Košice

image_printVytlačiť