Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

nájomníci družstevných bytov, členovia družstva,

snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus a tým chránime plynulosť činnosti nášho družstva.

Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 9.3.2020 v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu boli prijaté preventívne opatrenia a odporúčania.

Z tohto dôvodu

  • od 11.3.2020 SBD II. Košice pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov,
  • od 11.3.2020 nebude umožnený vstup do administratívnej budovy a ostatných miestností areálu pre klientov za účelom osobného vybavovania. Vstup bude povolený do vestibulu administratívnej budovy, pričom informácie a telefonický kontakt so zamestnancami bude zabezpečovať zamestnanec SBS,
  • všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a realizované formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou,
  • od 16.3.2020 SBD II. Košice ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch,
  • požiadavky na schválenie vlastníkmi v domoch bude realizované formou písomného hlasovania v spolupráci so zástupcami vlastníkov bytov.

Tieto preventívne opatrenia budú platiť až do odvolania.

Prosíme Vás, aby ste tieto informácie zdieľali s Vašimi susedmi, spoluvlastníkmi v bytových domoch.

Za porozumenie ďakujeme.

S úctou

Ing. Vojtech Molnár

riaditeľ SBD II. Košice

image_printVytlačiť