Rozhodovanie vlastníkov v dome po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s pandémiou

Od 20.5.2020 je možné realizovať hlasovania vlastníkov v dome písomným hlasovaním, resp. realizáciou schôdzí vlastníkov v dome za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení zabraňujúcim šíreniu COVID-19 .

Spôsob vykonania písomného hlasovania v dome

  • hlasujúci vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný prekryť horné dýchacie cesty rúškom, používať ochranné rukavice, vlastné pero a zachovať odstup pri hlasovaní minimálne dva metre

  • organizovanie písomného hlasovania zabezpečí zástupca vlastníkov v dome a dvaja zvolení overovatelia prítomní pri podpise na hlasovacej listine

  • zástupca vlastníkov je povinný zabezpečiť vykonanie dezinfekcie dotykových plôch

  • hlasovaciu listinu je potrebné doručiť na družstvo v nasledujúci deň po písomnom hlasovaní

  • výsledok písomného hlasovania zverejní družstvo do 7 dní od konania písomného hlasovania

Účasť na schôdzi vlastníkov

Pri účasti na schôdzi vlastníkov je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia zabraňujúce šíreniu COVID-19, najmä:

  • vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný prekryť horné dýchacie cesty rúškom, používať ochranné rukavice, vlastné pero a zachovať odstup pri hlasovaní minimálne 2 metre

  • organizovanie schôdze vlastníkov zabezpečí a vedie vlastníkmi schválený zástupca v dome

  • v miestnosti konania schôdze je poterebné zabezpečiť dostatočné vetranie alebo realizovať schôdzu mimo domu vo vonkajšom prostredí

  • zástupca vlastníkov je povinný zabezpečiť vykonanie dezinfekcie dotykových plôch

  • zápisnicu zo schôdze vlastníkov je potrebné doručiť na družstvo dvoch dní od konania schôdze

Pre viac informácií o zvolaní schôdze vlastníkov, či písomného hlasovania kontaktujte manažéra správy Vášho domu.

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.