V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia

Na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 sme zabezpečili vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch v správe SBD II. Košice.

Z dôvodu ochrany zdravia bude v bytových domoch vykonávaná dezinfekcia spoločných častí a spoločných zariadení (schodísk, zábradlí, madiel, kľučiek a výťahov).

O tejto skutočnosti, ako aj bližších informáciách budú emailom informovaní zástupcovia vlastníkov v správe SBD II. Košice.

image_printVytlačiť