Dezinfekcia v bytových domoch v správe SBD II. Košice v nadväznosti na koronavírus

na Slovensku

Dezinfekcia bytových domov v správe SBD II. Košice vzhľadom na zamedzenie šírenia koronavírusu

Vážení zákazníci,

na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 (https://www.kosice.sk/clanok/mesto-prijalo-v-piatok-dalsie-opatrenia-na-zamedzenie-sirenia-koronavirusu) zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch v správe SBD II. Košice Vám poskytujeme podrobnejšie informácie k vykonaniu dezinfekcie vo Vašom bytovom dome, a zároveň Vám zverejňujeme cenové ponuky jednotlivých spoločností pre vykonanie dezinfekcie.

V uplynulom čase už boli zástupcom vlastníkov doručené správy formou emailu, v ktorých sme informovali o jednotlivých ponukách, ktoré boli v tom čase k dispozícii.

Vzhľadom na to, že dostávame aj ďalšie cenové ponuky od iných spoločností sme sa rozhodli tieto ponuky priebežne aktualizovať na jednom mieste, aby nevznikali zbytočné dezinformácie.

Jednotlivé uverejnené ponuky sú na tejto stránke zobrazené v poradí v akom sme ich obdržali od jednotlivých dodávateľov.

V prípade nesúhlasu s realizáciou dezinfekcie dodávateľskými spoločnosťami, ktoré Vás môžu kontaktovať, máte alternatívne možnosti vykonania dezinfekcie s inými spoločnosťami (viď. nižšie), resp. svojpomocne.

Ďakujeme za spoluprácu.

Cenové ponuky na dezinfekciu bytových domov v správe SBD II. Košice

JUMIH s.r.o.

30.3.2020 - Vzhľadom na obmedzené kapacity, realizácia len v bytových domoch, kde zabezpečuje dodávateľ upratovanie.

VITERA

Aktualizované k 23.4.2020