Zaujímalo vás: Aká je priemerná výška odmeny zástupcu vlastníkov?

Je výška odmeny zástupcu vlastníkov vo vašom bytovom dome pod priemerom alebo nad priemerom? Aká je najnižšia odmena, či najvyššia odmena zástupcu vlastníkov v dome a aká je priemerná odmena zástupcu vlastníkov?

O tom, kto je zástupca vlastníkov a úlohou zástupcu vlastníkov v dome sme si povedali v predošlom článku: “Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha?”.

Teraz si však povieme niečo z praxe. Povieme si to, čo vás zaujímalo na Rade zástupcov vlastníkov, ktorá sa konala v dňoch 13.11.2018 – 15.11.2018.

Počas troch dní sme diskutovali na rôzne témy a táto bola jedna z tých zaujímavejších. Zaujímalo vás, že aká je priemerná výška odmeny zástupcu vlastníkov v dome.

No, žiaľ presnú štatistiku sme v rukách hneď nemali a povedali sme vám orientačné výšky, ktoré sa zvyknú schvaľovať na bytových domoch.

Avšak sme sa rozhodli, že sa na to pozrieme aj detailnejšie. Keďže nejaké celoslovenské štatistiky nie sú k dispozícii (aspoň sme ich nenašli), pozreli sme sa na to ako je to na bytových domoch v našej správe a tu je výsledok.

Aká je najnižšia a najvyššia odmeny pre zástupcu vlastníkov a aký je priemer?

Pri výpočte priemernej výšky odmeny sme vychádzali z aktuálneho počtu zástupcov vlastníkov v bytových domoch, ktoré máme v správe.

Priemerná schválená výška odmeny zástupcu vlastníkov v dome: 1,77 €/byt/mesiac.

Minimálna schválená odmena zástupcu vlastníkov: 0,10 €/byt/mesiac (okrem bytových domov, kde zástupcovia vlastníkov vykonávajú funkciu bez nároku na odmenu).

Maximálna schválená odmena zástupcu vlastníkov: 7,00 €/byt/mesiac.

Tieto čísla však treba brať, samozrejme, orientačne a s rezervou. K schvaľovaniu odmeny je potrebné pristupovať individuálne.

Každý bytový dom je predsa iný, má iný počet bytov, býva v ňom iná štruktúra ľudí. Je potrebné zobrať do úvahy, či v dome prevažujú skôr mladé rodiny s deťmi alebo dôchodcovia a podobne.

Je rozdiel predsa určiť výšku odmeny, napríklad 4,- € v bytovke so 16 bytmi, čo predstavuje 64,- € mesačne a iné v bytovom dome, kde je 69 bytov, čo predstavuje 276,- € mesačne.

Schvaľovanie odmien

Ak sa budete najbližšie diskutovať na schôdzi vlastníkov o odmene pre zástupcu vlastníkov už sa budete vedieť orientovať, v akej výške sa v priemere tieto odmeny pohybujú.

Je to u vás pod priemerom alebo nad priemerom? Každopádne, každý bytový dom má svoje špecifiká a prípadne odchýlky sú, samozrejme, v poriadku.

A nezabudnite, po novom už musia byť na bytových domoch aj poverené osoby. Venovali sme sa im v článku: “ Osoba poverená vlastníkmi, kto to je a čo vlastne robí?”.

Je možné, že funkciu poverenej osoby v dome bude vykonávať zástupca vlastníkov, čím môže dôjsť ku kumulovaniu funkcií. V takom prípade je na mieste aj otázka prehodnotenia výšky odmien za tieto činnosti. Samozrejme, poverenú osobu nemusí vykonávať len zástupca vlastníkov.

V konečnom dôsledku je to len na rozhodnutí vlastníkov akú výšku odmeny vlastníci schvália zástupcovi vlastníkov, či poverenej osobe.

Bc. Mgr. Peter Molnár

Stavebné bytové družstvo II. Košice

Zdroj:

  • Interná štatistika SBD II. Košice