10.09.2021: Opatrenia v 1. stupni Ohrozenia s účinnosťou od 13. 09. 2021  - viac info

Dodávatelia

Prebiehajúce výberové konania a partneri SBD II. Košice.

Partneri

SZBD

Slovenský zväz bytových družstiev

Allianz

Allianz Slovenská poisťovňa

ARTAV

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko)

Union

Union poisťovňa, a.s.