05.05.2021: Oznámenie na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie - viac info

21.05.2021: Oznámenie o posune obdržania vyúčtovania nákladov za rok 2020 - viac info

Dodávatelia

Prebiehajúce výberové konania a partneri SBD II. Košice.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania

Momentálne neprebieha žiadne výberové konanie.

Partneri

SZBD

Slovenský zväz bytových družstiev

Allianz

Allianz Slovenská poisťovňa

ARTAV

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko)

Union

Union poisťovňa, a.s.