Prenájom priestorov

Prenájom priestorov vo vlastníctve SBD II. Košice.

Na prenájom: Veľká zasadačka SBD II. Košice

Bardejovská 3, Košice

Miestnosť: veľká zasadačka SBD II. Košice

Účel: školenia, semináre, rokovania, valné zhromaždenia a pod.

Kapacita: 250 miest

Technické vybavenie: ozvučenie, projektor, klimatizácia, možnosť výdaja občerstvenia

Na prenájom: Nebytový priestor, Cottbuská 7, Košice

Účel: obchod, služby.

Veľkosť: 191 m2

Kontaktné údaje

Bližšie informácie o prenájme priestorov SBD II. Košice Vám rada poskytne:

p. Kalinačová, vedúci referátu správy majetku

Tel. č.: 055/7871 455, mobil: 0915 914 020, e-mail: kalinacova@sbd2ke.sk, resp. osobne na SBD II. Košice