Dodávatelia

Prebiehajúce výberové konania a partneri SBD II. Košice.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania

Momentálne neprebiehajú žiadne výberové konania

Partneri

SZBD

Slovenský zväz bytových družstiev

Allianz

Allianz Slovenská poisťovňa

ARTAV

Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko)

Union

Union poisťovňa, a.s.