Pomáhame lepšie bývať

Správu bytových domov zabezpečujeme už vyše 55 rokov.

Vďaka našim skúsenostiam pomáhame našim zákazníkom neustále zlepšovať kvalitu ich bývania.

Aktuality

Oznámenie o odstávke vody z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí Cottbuská, Dénešova, Moskovská trieda, Drábova, Wurmova, Stierová, Drocárov park

Vážení zákazníci z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 09.07.2024 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. zrealizovaná odstávka studenej vody na odberných miestach: Cottbuská, Dénešova, Moskovská trieda, Drábova, Wurmova, Stierová, Drocárov park.

Oznámenie o prerušení dodávky TÚV Jazmínová 1,2,5,6, Košice Narcisová 3,5,7,9, Košice a Tr.SNP 57, 59, Košice

Vážení zákazníci z dôvodu plánovanej opravy na okruhu OTS 561 bude dňa 02.07.2024 od 07:30 hod. prerušená dodávka TÚV.

Predpokladaný čas ukončenia opráv je do 15:00hod.

Oznámenie o prerušení dodávky TÚV Nešporová 20-24

Vážení zákazníci z dôvodu plánovanej opravy na okruhu OTS 545 bude dňa 27.06.2024 od 07:30 hod. prerušená dodávka TÚV.

Predpokladaný čas ukončenia opráv je do 15:00hod.

Oznámenie Žriedlová 8-28

Dňa 27.6.2024 bude zo strany dodávateľa plynu ( SPP - Distribúcia ) vykonávaná výmena plynomeru v DRS na objekte Žriedlová 18 Košice časť Rezidencia v čase od 9:00 do 14:00. Z uvedeného dôvodu bude možné pociťovať zníženú teplotu TUV na vyššie uvedenej adrese.

25.06.2024 - Oznámenie o zatvorení oddelenia zákazníckych služieb

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že dňa 25.06.2024 v čase od 09:00 do 12:00 bude oddelenie zákazníckych služieb SBD II. Košice z dôvodu interného školenia zatvorené. Chceli by sme Vás upozorniť, že osobné ani telefonické vybavovanie nebude v tomto čase možné.

Za pochopenie ďakujeme.

15.12.2023 – Oznámenie o odpočtoch

Vážení vlastníci, nájomcovia bytov a nebytových priestorov, oznamujeme Vám, že odpočet údajov z bytových vodomerov SV, TÚV a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) na radiátoroch za rok 2023 bude vykonaný odpočtárom v dňoch : 2.1.2024 až 23.1.2024.

Konkrétny deň a čas odpočtu meradiel Vám odpočtár oznámi výveskou vo vchode. V zmysle § 18, ods. 8, § 17, ods. 5 zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike Vás týmto vyzývame na sprístupnenie bytu alebo nebytového priestoru a predmetných meradiel odpočtárovi SBD II. Košice v stanovenom termíne a čase.

V prípade, ak sú v dome rádiové pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (merače na radiátoroch), odpočtár tieto merače neodčítava. K ich odčítaniu a uloženiu odpočtu do pamäti prístroja dôjde automaticky 31.12.2023. Prenos odpočtov z pamäti bude následne vykonaný diaľkovo prostredníctvom dodávateľa služby.
Viac informácií

6.10.2023 – Postupný nábeh dodávky ÚK

Vážení zákazníci, na základe oznámenia TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude dňa 08.10.2023 od 22:00 hod. postupný nábeh dodávky ÚK.
Viac informácií

9.12.2021 - Elektronické zasielanie dokumentov: Zabudnuté heslo?

Dokumenty, ktoré Vám posielame elektronicky na základe Dohody o elektronickom zasielaní dokumentov sú zabezpečené heslom, ktoré obdržíte formou SMS správy na Váš mobilný telefón po aktivácii služby. Toto heslo je potrebné používať na otváranie doručených dokumentov. Ak potrebujete obnoviť heslo pre elektronické doručovanie dokumentov, pošlite nám žiadosť z emailovej adresy, ktorú ste mali dohodnutú so správcom v Dohode o elektronickom zasielaní dokumentov na emailovú adresu: podatelna@sbd2ke.sk
Viac informácií

1.12.2021 - Elektronické písomné hlasovanie

V zmysle Zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 počas pandémie vlastníci môžu svoje hlasovacie právo pri rozhodovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na písomnom hlasovaní uplatniť formou elektronického hlasovania.
Viac informácií

Odstávky

Prehľad plánovaných odstávok a iných oznamov.
Zobraziť odstávky >

Ing. Vojtech Molnár

riaditeľ SBD II. Košice

Stavebné bytové družstvo II. Košice s vyše 55-ročnými skúsenosťami a 12-tisícovou základňou spravovaných bytov, je lídrom na trhu v oblasti výkonu správy bytových domov a je najväčším správcom bytových domov v rámci mesta Košice.

Naše služby

Správa bytových domov

Poskytujeme komplexné služby v oblasti výkonu správy bytových domov.

Opravy a údržba

Ponúkame údržbárske práce pre odstránenie závad v byte a nebytovom priestore.

Havarijná služba 24/7

Ponúkame nepretržitú havarijnú službu pre všetky bytové domy v rámci mesta Košice.

Prenájom priestorov

Prenájom zasadacích a nebytových priestorov v Košiciach vo vlastníctve správcu.

Odpočty

Chcete nám odoslať odpočty online? Môžete nám ich zaslať ako nahlášku cez zákaznícky portál poschodoch.sk (platí pre registrovaných užívateľov na poschodoch.sk) alebo prostredníctvom odpočtového formulára bez potreby registrácie na portál poschodoch.sk.

Zákaznícky portál

Zákaznícky portál slúži pre elektronickú komunikáciu vlastníkov a nájomníkov bytov v správe SBD II. Košice so správcom. Nájdete v ňom informácie o svojich platbách, zápisnice zo schôdzí vlastníkov, písomné hlasovania, vyúčtovania, plány opráv a pod.

Už mám vytvorený účet

Nemám vytvorený účet

Referencie

Výkon správy zabezpečujeme pre 12 000 zákazníkov, najmä v mestskej časti KVP a MČ Západ, ale aj ďalších mestských častiach Staré mesto, Juh, Dargovských hrdinov, Nad Jazerom, či Šaca. Z našich spravovaných nehnuteľností vyberáme:

Čo sa o nás hovorí

Ďakujem manažérke domu za vynikajúcu spoluprácu, poctivo odvedenú prácu. Hodnotím to veľmi pozitívne a preto ďakujem za to, že vynakladá veľké úsilie k spokojnosti vlastníkov bytov a pritom dbá aj o dobré meno bytového družstva. Je odborne fundovaná a vždy ochotná pomôcť, poradiť.
Ing. SinčákováZástupca vlastníkov bytov
Ako zástupca vlastníkov bytov na Zombovej 25, chcem Vám veľmi pekne poďakovať za výbornú spoluprácu, ktorá bola pre mňa veľmi nápomocná. Prajem Vám krásne leto a veľa pracovných úspechov.
p. LičkováZástupca vlastníkov bytov
Na schôdzi sme prejednávali pre nás dôležité návrhy a veci. Za SBD sa na schôdzi, ako už tradične, zúčastnila manažérka domu. Odviedla profesionálny výkon a prácu , za ktorú by som sa v mene ostatných kolegov chcel aj takouto cestou poďakovať.
MVDr. Marián HutňanZástupca vlastníkov bytov

Máte pár minút?

Prečítajte si niečo zaujímavé

Zákon č. 205/2023 z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy bol vyhlásený v Zbierke zákonov…
Celý článok
V dňoch 10-11.10.2023 sa uskutočnila Rada predsedov členských samospráv a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo…
Celý článok
Nový bytový dom v správe - Tostov palác, ktorý sa nachádza v centre Košíc na Moyzesovej ulici.…
Celý článok
0
+
bytových domov v správe
0
+
bytov v správe
0
rokov skúseností

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00

Streda
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00

Piatok
8:00 - 12:00

Mimo úradných hodín môžete každý pracovný deň využívať služby oddelenia zákazníckych služieb.

Prevádzkové hodiny

Oddelenie zákazníckych služieb

Pondelok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30
Utorok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30
Streda
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
Piatok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 14:30