Pomáhame lepšie bývať

Správu bytových domov zabezpečujeme už vyše 55 rokov.

Vďaka našim skúsenostiam pomáhame našim zákazníkom neustále zlepšovať kvalitu ich bývania.

Aktuality

29.11.2023 – Bezplatné zaslanie SMS správy s informáciou o nedoplatku

Vážení nájomníci, aj pre Vás sme spustili novú službu a to bezplatné zasielanie informácie prostredníctvom SMS správy o nedoplatku. Ak Vám bola doručená SMS správa s informáciou o nedoplatku, prosíme, skontrolujte si všetky platby k 31.10.2023. Ak ste medzičasom dlh uhradili považujte túto SMS správu za bezpredmetnú. V prípade nejasností kontaktujte naše oddelenie zákazníckych služieb. Pri telefonickom riešení Vašej požiadavky si pripravte variabilný symbol. Ďakujeme za porozumenie.

6.10.2023 – Postupný nábeh dodávky ÚK

Vážení zákazníci, na základe oznámenia TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude dňa 08.10.2023 od 22:00 hod. postupný nábeh dodávky ÚK.
Viac informácií

3.10.2023 – Bezplatné zaslanie SMS správy s informáciou o nedoplatku

Vážení zákazníci, spustili sme novú službu a to bezplatné zasielanie informácie prostredníctvom SMS správy o nedoplatku. Ak Vám bola doručená SMS správa s informáciou o nedoplatku, prosíme, skontrolujte si všetky platby k 31.8.2023. Ak ste medzičasom uhradili všetky platby považujte túto SMS správu za bezpredmetnú. V prípade nejasností kontaktujte naše oddelenie zákazníckych služieb. Pri telefonickom riešení Vašej požiadavky si pripravte variabilný symbol. Vzhľadom na zvýšený počet požiadaviek zákazníkov, odporúčame zaslať Vašu požiadavku emailom na adresu: info@sbd2ke.sk. Ďakujeme za porozumenie.
Viac informácií

21.8.2023 - Požiar Nešporova 20

V súvislosti s požiarom v bytovom dome na ulici Nešporova 20 kontaktujte pre viac informácií manažéra správy domu na telefónnom čísle 0915 914 179.
Viac informácií

3.8.2023 - Spravujeme Tostov palác: Národná kultúrna pamiatka, ktorá opäť ožila

Nový bytový dom v správe – Tostov palác, ktorý sa nachádza v centre Košíc na Moyzesovej ulici. Sme radi, že môžeme spravovať aj túto výnimočnú nehnuteľnosť, ktorá po rokoch doslova ožila a je národnou kultúrnou pamiatkou..
Viac informácií

✅ 24.5.2023 - Odosielame vyúčtovania za rok 2022

📩 Vyúčtovanie môžete očakávať v poštovej schránke v najbližších dňoch. V prípade, že máte uzatvorenú Dohodu o elektronickom zasielaní dokumentov obdržíte vyúčtovanie emailom.
📌Ak využívate zákaznícky portál vyúčtovanie nájdete aj na poschodoch.sk.
Vyúčtovanie nájdete aj na poschodoch.sk

10.5.2023 - Pribudla k nám do správy ďalšia novostavba: Byty Belvedere na Topoľčianskej ulici

Od 1.5.2023 spravujeme nový bytový dom. Jedná sa o novostavbu Byty Belvedere na Topolčianskej ulici v Košiciach. Pozrite si fotogalériu tohto bytového domu.
Viac informácií

5.12.2022 - Mesačný predpis zálohových platieb a úhrad od 1.1.2023

Vážení zákazníci, v najbližšom čase Vám bude doručený mesačný predpis zálohových platieb a úhrad od 1.1.2023 (splatný do 25.12.2022, platí sa mesačne vopred). Prehodnotenie jednotlivých položiek predpisu služieb a plnení spojených s užívaním bytu bolo spracované na základe očakávaných nákladov v roku 2023.

V prípade, že máte záujem o vyššiu, resp. inú úpravu zálohovej platby na teplo a vodu, môžete o ňu požiadať doručením žiadosti o zmenu zálohového predpisu.

Tlačivo je k dispozícii na oddelení zákazníckych služieb a na našej internetovej stránke.

Žiadosť o zmenu zálohového predpisu môžete zaslať aj prostredníctvom e-mailu na adresu info@sbd2ke.sk.
Žiadosť o zmenu zálohového predpisu

17.03.2022 - Štandardný pracovný režim

Vážení zákazníci, Stavebné bytové družstvo II. Košice prechádza od 14.03.2022 do riadneho pracovného režimu.

- Osobné vybavovanie požiadaviek klientov bude zabezpečené pre všetky osoby bez obmedzenia.
Vstup do budovy a pobyt v miestnosti vybavovania je možný len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.

- Zvolávanie schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov je možné uskutočňovať aj v spoločných priestoroch bytového domu.
Účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov je možná pre osoby len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.
Viac informácií

9.12.2021 - Elektronické zasielanie dokumentov: Zabudnuté heslo?

Dokumenty, ktoré Vám posielame elektronicky na základe Dohody o elektronickom zasielaní dokumentov sú zabezpečené heslom, ktoré obdržíte formou SMS správy na Váš mobilný telefón po aktivácii služby. Toto heslo je potrebné používať na otváranie doručených dokumentov. Ak potrebujete obnoviť heslo pre elektronické doručovanie dokumentov, pošlite nám žiadosť z emailovej adresy, ktorú ste mali dohodnutú so správcom v Dohode o elektronickom zasielaní dokumentov na emailovú adresu: podatelna@sbd2ke.sk
Viac informácií

1.12.2021 - Elektronické písomné hlasovanie

V zmysle Zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 počas pandémie vlastníci môžu svoje hlasovacie právo pri rozhodovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na písomnom hlasovaní uplatniť formou elektronického hlasovania.
Viac informácií

Odstávky

Prehľad plánovaných odstávok a iných oznamov.
Zobraziť odstávky >

Ing. Vojtech Molnár

riaditeľ SBD II. Košice

Stavebné bytové družstvo II. Košice s vyše 55-ročnými skúsenosťami a 12-tisícovou základňou spravovaných bytov, je lídrom na trhu v oblasti výkonu správy bytových domov a je najväčším správcom bytových domov v rámci mesta Košice.

Naše služby

Správa bytových domov

Poskytujeme komplexné služby v oblasti výkonu správy bytových domov.

Opravy a údržba

Ponúkame údržbárske práce pre odstránenie závad v byte a nebytovom priestore.

Havarijná služba 24/7

Ponúkame nepretržitú havarijnú službu pre všetky bytové domy v rámci mesta Košice.

Prenájom priestorov

Prenájom zasadacích a nebytových priestorov v Košiciach vo vlastníctve správcu.

Odpočty

Chcete nám odoslať odpočty online? Môžete nám ich zaslať ako nahlášku cez zákaznícky portál poschodoch.sk (platí pre registrovaných užívateľov na poschodoch.sk) alebo prostredníctvom odpočtového formulára bez potreby registrácie na portál poschodoch.sk.

Zákaznícky portál

Zákaznícky portál slúži pre elektronickú komunikáciu vlastníkov a nájomníkov bytov v správe SBD II. Košice so správcom. Nájdete v ňom informácie o svojich platbách, zápisnice zo schôdzí vlastníkov, písomné hlasovania, vyúčtovania, plány opráv a pod.

Už mám vytvorený účet

Nemám vytvorený účet

Referencie

Výkon správy zabezpečujeme pre 12 000 zákazníkov, najmä v mestskej časti KVP a MČ Západ, ale aj ďalších mestských častiach Staré mesto, Juh, Dargovských hrdinov, Nad Jazerom, či Šaca. Z našich spravovaných nehnuteľností vyberáme:

Čo sa o nás hovorí

Ďakujem manažérke domu za vynikajúcu spoluprácu, poctivo odvedenú prácu. Hodnotím to veľmi pozitívne a preto ďakujem za to, že vynakladá veľké úsilie k spokojnosti vlastníkov bytov a pritom dbá aj o dobré meno bytového družstva. Je odborne fundovaná a vždy ochotná pomôcť, poradiť.
Ing. SinčákováZástupca vlastníkov bytov
Ako zástupca vlastníkov bytov na Zombovej 25, chcem Vám veľmi pekne poďakovať za výbornú spoluprácu, ktorá bola pre mňa veľmi nápomocná. Prajem Vám krásne leto a veľa pracovných úspechov.
p. LičkováZástupca vlastníkov bytov
Na schôdzi sme prejednávali pre nás dôležité návrhy a veci. Za SBD sa na schôdzi, ako už tradične, zúčastnila manažérka domu. Odviedla profesionálny výkon a prácu , za ktorú by som sa v mene ostatných kolegov chcel aj takouto cestou poďakovať.
MVDr. Marián HutňanZástupca vlastníkov bytov

Máte pár minút?

Prečítajte si niečo zaujímavé

V dňoch 10-11.10.2023 sa uskutočnila Rada predsedov členských samospráv a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo…
Nový bytový dom v správe - Tostov palác, ktorý sa nachádza v centre Košíc na Moyzesovej ulici.…
Od 1.5.2023 spravujeme nový bytový dom.Jedná sa o novostavbu Byty Belvedere na Topolčianskej ulici v Košiciach. Pozrite…
0
+
bytových domov v správe
0
+
bytov v správe
0
rokov skúseností

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00

Streda
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00

Piatok
8:00 - 12:00

Mimo úradných hodín môžete každý pracovný deň využívať služby oddelenia zákazníckych služieb.

Prevádzkové hodiny

Oddelenie zákazníckych služieb

Pondelok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30
Utorok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30
Streda
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
Piatok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 14:30