Naše služby

Naše služby.

Správa bytových domov

Stavebné bytové družstvo II. Košice s vyše 50-ročnými skúsenosťami a 12 000 základňou spravovaných bytov, je lídrom na trhu v oblasti výkonu správy bytových domov a je najväčším správcom bytových domov v rámci mesta Košice.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti výkonu správy bytových domov, či už na základe Zmluvy o výkone správy alebo Mandátnej zmluvy pre spoločenstvá vlastníkov bytov. SBD II. Košice dokáže zabezpečiť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov.

Havarijná služba 24/7

Zabezpečujeme nepretržitú havarijnú službu s vykonaním prvotného zásahu v profesiách:

  • vodoinštalácie, studená (SV) a teplá úžitková voda (TÚV)
  • rozvody ústredného kúrenia (ÚK)
  • plynové zariadenia
  • elektrické zariadenia
  • zdvíhacie zariadenia (výťahy) – vyprostenie osôb
  • kanalizačné zariadenia

Vykonanie prvotného zásahu predstavuje neodkladne vykonať opatrenia na zamedzenie strát a ohrozenia ľudských životov a vzniku škôd na majetku bytov, spoločných priestorov bytových domov a nebytových priestorov v správe SBD II. Košice.

Prenájom priestorov

Ponúkame na prenájom nebytové priestory vo vlastníctve SBD II. Košice v Košiciach a veľkú zasadačku SBD II. Košice s kapacitou 250 miest, vrátane technického vybavenia (ozvučenie, projektor, klimatizácia) a možnosťou výdaja občerstvenia.

Opravy a údržba

Ponúkame údržbárske práce pre odstránenie závad v byte a nebytovom priestore v rozsahu:

  • vodoinštalatérske práce
  • kúrenárske práce
  • elektroinštalačné práce
  • zámočnícke a ostatné práce