Aktuality a odstávky

Prehľad aktualít a odstávok.

Aktuality

Zatvorená pokladňa

14.03.2023
Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že v dňoch od 16.3.2023 do 17.3.2023 bude pokladňa SBD II. Košice z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o celozávodnej dovolenke

20.12.2022
Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že v dňoch od 27.12.2022 do 31.12.2022 bude SBD II. Košice z dôvodu celozávodnej dovolenky zatvorené.

Mesačný predpis zálohových platieb a úhrad od 1.1.2023

05.12.2022
Vážení zákazníci, v najbližšom čase Vám bude doručený mesačný predpis zálohových platieb a úhrad od 1.1.2023 (splatný do 25.12.2022, platí sa mesačne vopred). Prehodnotenie jednotlivých položiek predpisu služieb a plnení spojených s užívaním bytu bolo spracované na základe očakávaných nákladov v roku 2023.

V prípade, že máte záujem o vyššiu, resp. inú úpravu zálohovej platby na teplo a vodu, môžete o ňu požiadať doručením žiadosti o zmenu zálohového predpisu.

Tlačivo je k dispozícii na oddelení zákazníckych služieb a na našej internetovej stránke.

Žiadosť o zmenu zálohového predpisu môžete zaslať aj prostredníctvom e-mailu na adresu info@sbd2ke.sk.

ŽIadosť o zmenu zálohového predpisu - stiahnuť

Oznam o postupnom nábehu dodávky tepla ÚK

19.09.2022
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky tepla ÚK nasledovný: dňa 20.09.2022 od 00:00 hod. postupný nábeh dodávky tepla ÚK pre zmluvných odberateľov.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

Spoločnosť TEHO žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.

Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

Oznam o jarnej deratizácii

22.03.2022
Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že jarná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 23.03.2022 až do ukončenia prác.

Štandardný pracovný režim

17.03.2022
Vážení zákazníci, Stavebné bytové družstvo II. Košice prechádza od 14.03.2022 do riadneho pracovného režimu.

- Osobné vybavovanie požiadaviek klientov bude zabezpečené pre všetky osoby bez obmedzenia.
Vstup do budovy a pobyt v miestnosti vybavovania je možný len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.

- Zvolávanie schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov je možné uskutočňovať aj v spoločných priestoroch bytového domu.
Účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov je možná pre osoby len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.

Oznámenie o vstupe do budovy SBD II. Košice

25.01.2022
Vstup do budovy pre osobné vybavovanie je povolený v „režime OP“

Žiadame osoby vstupujúce do budovy a priestorov družstva:
- o preukázanie sa dokladom o očkovaní proti COVID-19 alebo prekonaní ochorenia COVID-19, alebo digitálnym COVID preukazom
- vstup a pobyt vo vonkajších priestoroch a vnútorných priestoroch vybavovania je povolený len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- pri vstupe do budovy vstupujúcim osobám platí povinné dezinfikovanie rúk a zachovanie odstupu v radoch min. 2 metre
- povolený počet osôb v priestore pre vybavovanie je 1 osoba

Odstávky

Oznámenie o prerušení dodávky TÚV

03.01.2023
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o., Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2614 bude dňa 11.01.2023 od 08:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 16:00 hod.

Oznam platí pre odberné miesta:
Dénešova 2, 4, 6, 55, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79