Aktuality a odstávky

Prehľad aktualít a odstávok.

Aktuality

Oznam o jarnej deratizácii

22.03.2022
Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že jarná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 23.03.2022 až do ukončenia prác.

Štandardný pracovný režim

17.03.2022
Vážení zákazníci, Stavebné bytové družstvo II. Košice prechádza od 14.03.2022 do riadneho pracovného režimu.

- Osobné vybavovanie požiadaviek klientov bude zabezpečené pre všetky osoby bez obmedzenia.
Vstup do budovy a pobyt v miestnosti vybavovania je možný len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.

- Zvolávanie schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov je možné uskutočňovať aj v spoločných priestoroch bytového domu.
Účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov je možná pre osoby len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.

Zatvorená pokladňa

15.03.2022
Vážení zákazníci, dňa 15.03.2022 (streda) bude pokladňa SBD II. Košice z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Oznámenie o vstupe do budovy SBD II. Košice

25.01.2022
Vstup do budovy pre osobné vybavovanie je povolený v „režime OP“

Žiadame osoby vstupujúce do budovy a priestorov družstva:
- o preukázanie sa dokladom o očkovaní proti COVID-19 alebo prekonaní ochorenia COVID-19, alebo digitálnym COVID preukazom
- vstup a pobyt vo vonkajších priestoroch a vnútorných priestoroch vybavovania je povolený len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- pri vstupe do budovy vstupujúcim osobám platí povinné dezinfikovanie rúk a zachovanie odstupu v radoch min. 2 metre
- povolený počet osôb v priestore pre vybavovanie je 1 osoba

Oznámenie o vstupe do budovy SBD II. Košice

25.01.2022
Vstup do budovy pre osobné vybavovanie je povolený v „režime OP“

Žiadame osoby vstupujúce do budovy a priestorov družstva:
- o preukázanie sa dokladom o očkovaní proti COVID-19 alebo prekonaní ochorenia COVID-19, alebo digitálnym COVID preukazom
- vstup a pobyt vo vonkajších priestoroch a vnútorných priestoroch vybavovania je povolený len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- pri vstupe do budovy vstupujúcim osobám platí povinné dezinfikovanie rúk a zachovanie odstupu v radoch min. 2 metre
- povolený počet osôb v priestore pre vybavovanie je 1 osoba

Odstávky

Oznam o odstávke TÚV

08.08.2022
Vážení zákazníci, na základe oznámenie spoločnosti TEHO, s.r.o., Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovanej opravy v OST 2621 bude od dňa 10.08.2022 od 06:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia opráv je dňa 11.08.2022 do 18:00 hod.

Platí pre odberné miesta:
Bauerova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Jasuschova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26