Aktuality a odstávky

Prehľad aktualít a odstávok.

Aktuality

29.11.2023 – Bezplatné zaslanie SMS správy s informáciou o nedoplatku

Vážení nájomníci, aj pre Vás sme spustili novú službu a to bezplatné zasielanie informácie prostredníctvom SMS správy o nedoplatku. Ak Vám bola doručená SMS správa s informáciou o nedoplatku, prosíme, skontrolujte si všetky platby k 31.10.2023. Ak ste medzičasom dlh uhradili považujte túto SMS správu za bezpredmetnú. V prípade nejasností kontaktujte naše oddelenie zákazníckych služieb. Pri telefonickom riešení Vašej požiadavky si pripravte variabilný symbol. Ďakujeme za porozumenie.

6.10.2023 – Postupný nábeh dodávky ÚK

Vážení zákazníci, na základe oznámenia TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude dňa 08.10.2023 od 22:00 hod. postupný nábeh dodávky ÚK.

3.10.2023 – Bezplatné zaslanie SMS správy s informáciou o nedoplatku

Vážení zákazníci, spustili sme novú službu a to bezplatné zasielanie informácie o nedoplatku prostredníctvom SMS správy. Ak Vám bola doručená SMS správa s informáciou o nedoplatku, prosíme, skontrolujte si všetky platby k 31.8.2023. Ak ste medzičasom uhradili všetky platby považujte túto SMS správu za bezpredmetnú. V prípade nejasností kontaktujte naše oddelenie zákazníckych služieb. Pri telefonickom riešení Vašej požiadavky si pripravte variabilný symbol. Vzhľadom na zvýšený počet požiadaviek zákazníkov, odporúčame zaslať Vašu požiadavku emailom na adresu: info@sbd2ke.sk. Ďakujeme za porozumenie.

Požiar Nešporova 20

21.8.2023
V súvislosti s požiarom v bytovom dome na ulici Nešporova 20 kontaktujte pre viac informácií manažéra správy domu na telefónnom čísle 0915 914 179.

✅ 24.5.2023 - Odosielame vyúčtovania za rok 2022

📩 Vyúčtovanie môžete očakávať v poštovej schránke v najbližších dňoch. V prípade, že máte uzatvorenú Dohodu o elektronickom zasielaní dokumentov obdržíte vyúčtovanie emailom.
📌Ak využívate zákaznícky portál vyúčtovanie nájdete aj na poschodoch.sk.

Mesačný predpis zálohových platieb a úhrad od 1.1.2023

05.12.2022
Vážení zákazníci, v najbližšom čase Vám bude doručený mesačný predpis zálohových platieb a úhrad od 1.1.2023 (splatný do 25.12.2022, platí sa mesačne vopred). Prehodnotenie jednotlivých položiek predpisu služieb a plnení spojených s užívaním bytu bolo spracované na základe očakávaných nákladov v roku 2023.

V prípade, že máte záujem o vyššiu, resp. inú úpravu zálohovej platby na teplo a vodu, môžete o ňu požiadať doručením žiadosti o zmenu zálohového predpisu.

Tlačivo je k dispozícii na oddelení zákazníckych služieb a na našej internetovej stránke.

Žiadosť o zmenu zálohového predpisu môžete zaslať aj prostredníctvom e-mailu na adresu info@sbd2ke.sk.

ŽIadosť o zmenu zálohového predpisu - stiahnuť

Oznam o postupnom nábehu dodávky tepla ÚK

19.09.2022
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky tepla ÚK nasledovný: dňa 20.09.2022 od 00:00 hod. postupný nábeh dodávky tepla ÚK pre zmluvných odberateľov.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

Spoločnosť TEHO žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.

Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

Odstávky

Oznámenie o prerušení dodávky TÚV

11.04.2023
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o., Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovanej opravy v OST 2641 bude dňa 25.04.2023 od 07:30 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 15:00 hod.

Oznam platí pre odberné miesta:
Cottbuská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 26, 28, 30, 32
Wuppertálska 1, 2