Aktuality a odstávky

Prehľad aktualít a odstávok.

Aktuality

Zatvorené oddelenie zákazníckych služieb

21.10.2022
Vážení zákazníci, dňa 21.10.2022 (piatok) bude Oddelenie zákazníckych služieb SBD II. Košice z technických príčin zatvorené. Ďakujeme za porozumenie.

Oznam o postupnom nábehu dodávky tepla ÚK

19.09.2022
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky tepla ÚK nasledovný: dňa 20.09.2022 od 00:00 hod. postupný nábeh dodávky tepla ÚK pre zmluvných odberateľov.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

Spoločnosť TEHO žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.

Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

Oznam o jarnej deratizácii

22.03.2022
Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že jarná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 23.03.2022 až do ukončenia prác.

Štandardný pracovný režim

17.03.2022
Vážení zákazníci, Stavebné bytové družstvo II. Košice prechádza od 14.03.2022 do riadneho pracovného režimu.

- Osobné vybavovanie požiadaviek klientov bude zabezpečené pre všetky osoby bez obmedzenia.
Vstup do budovy a pobyt v miestnosti vybavovania je možný len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.

- Zvolávanie schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov je možné uskutočňovať aj v spoločných priestoroch bytového domu.
Účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov je možná pre osoby len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.

Zatvorená pokladňa

15.03.2022
Vážení zákazníci, dňa 15.03.2022 (streda) bude pokladňa SBD II. Košice z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Oznámenie o vstupe do budovy SBD II. Košice

25.01.2022
Vstup do budovy pre osobné vybavovanie je povolený v „režime OP“

Žiadame osoby vstupujúce do budovy a priestorov družstva:
- o preukázanie sa dokladom o očkovaní proti COVID-19 alebo prekonaní ochorenia COVID-19, alebo digitálnym COVID preukazom
- vstup a pobyt vo vonkajších priestoroch a vnútorných priestoroch vybavovania je povolený len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- pri vstupe do budovy vstupujúcim osobám platí povinné dezinfikovanie rúk a zachovanie odstupu v radoch min. 2 metre
- povolený počet osôb v priestore pre vybavovanie je 1 osoba

Oznámenie o vstupe do budovy SBD II. Košice

25.01.2022
Vstup do budovy pre osobné vybavovanie je povolený v „režime OP“

Žiadame osoby vstupujúce do budovy a priestorov družstva:
- o preukázanie sa dokladom o očkovaní proti COVID-19 alebo prekonaní ochorenia COVID-19, alebo digitálnym COVID preukazom
- vstup a pobyt vo vonkajších priestoroch a vnútorných priestoroch vybavovania je povolený len s riadnym prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- pri vstupe do budovy vstupujúcim osobám platí povinné dezinfikovanie rúk a zachovanie odstupu v radoch min. 2 metre
- povolený počet osôb v priestore pre vybavovanie je 1 osoba

Odstávky

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

22.11.2022
Na základe oznámenia spoločnosti VSD, a.s., Vám oznamujeme, že z dôvodu prác súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy je dňa 29.11.2022 v čase od 08:10 hod. do 14:00 hod. naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Húskova 81, 83, 85, 87.