Zákaznícky portál

Bývajte s prehľadom.

Už mám vytvorený účet

Ešte nemám vytvorený účet

Pre koho je určený zákaznícky portál?

Zákaznícky portál SBD II. Košice je určený a prístupný pre našich zákazníkov prostredníctvom služby POSCHODOCH.SK.

Čo všetko tu nájdete?

Nájdete tu najmä finančné a technické údaje o svojom dome, byte, či nebytovom priestore.

Ako sa zaregistrujem?

Jednoducho, stačí kliknúť na tento odkaz, kde sa zaregistrujete so svojim registračným kódom.

Často kladené otázky

Máte problém? Predtým ako nás budete kontaktovať si pozrite najčastejšie kladené otázky.

Kde nájdem registračný kód?

Registračný kód Vám bol doručený pri vyúčtovaní. Tento registračný kód nájdete aj na predpise platieb a úhrad. Ak ho nemáte, kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb.

Nemám registračný kód, čo mám robiť?

V prípade, že nemáte registračný kód, kontaktujte zákaznícke oddelenie SBD II. Košice. Štandardne ho môžete nájsť na predpise platieb a úhrad alebo na vyúčtovaní.

Je tento zákaznícky portál zadarmo?

Táto služba je poskytovaná správcom SBD II. Košice pre svojich zákazníkov bez poplatku.

Som vlastníkom bytu, nebytového priestoru v správe SBD II. Košice, je pre mňa tento portál dostupný?

Áno, SBD II. Košice z dôvodu zvyšovania kvality poskytovaných služieb sprístupnilo tento zákaznícky portál pre všetkých zákazníkov v správe SBD II. Košice.