Elektronické zasielanie dokumentov

Komunikujme elektronicky.

V prípade záujmu o elektronické zasielanie dokumentov je potrebné vyplniť a doručiť Dohodu o elektronickom zasielaní dokumentov do sídla SBD II. Košice.

Dohodu o elektronickom zasielaní dokumentov je potrebné doručiť správcovi v dvoch vyhotoveniach, pričom po podpise zo strany správcu Vám bude jedno vyhotovenie doručené na Vašu adresu.

Po doručení dohody a podpise zo strany správcu Vám bude služba aktivovaná, o čom dostanete notifikáciu na Váš mobilný telefón.

Zabudli ste heslo na otvorenie dokumentov?

Dokumenty, ktoré Vám posielame elektronicky na základe Dohody o elektronickom zasielaní dokumentov sú zabezpečené heslom, ktoré obdržíte formou SMS správy na Váš mobilný telefón po aktivácii služby. Toto heslo budete používať na otváranie doručených dokumentov.

Ak potrebujete obnoviť heslo pre elektronické doručovanie dokumentov, pošlite nám žiadosť z emailovej adresy, ktorú ste mali dohodnutú so správcom na emailovú adresu: podatelna@sbd2ke.sk