Správy Rady predsedov členských samospráv a Rady zástupcov vlastníkov bytov

Správy RPČS a RZVB.

10.10.2023 - 11.10.2023: Rada predsedov členských samospráv

a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov