Správa bytových domov

Bytové domy spravujeme už vyše 50 rokov.

Efektívnosť správy bytového domu je zabezpečená

 • Neustálym vyrokovaním najvýhodnejších podmienok pre vlastníkov
 • Exkluzívnou cenou pre odber elektrickej energie v spoločných priestoroch
 • Najvýhodnejšími podmienkami poistenia bytového domu a zodpovednosti za škodu
 • Bezkonkurenčnou cenou nepretržitej 24 h. havarijnej a poruchovej služby

Správa bytového domu jednoducho a pod kontrolou

 • Prehľadné výkazy o hodpodárení bytového domu
 • Aktuálne informácie o stave fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Prehľad o stave a čerpaní finančných prostriedkov na bankovom účte bytového domu
 • Dostupnosť dokumentov v elektronickej podobe
 • Výber dodávateľov v súlade s požiadavkami vlastníkov
 • Predkladanie správy o činnosti správcu a plánu opráv pre vlastníkov
 • Podrobné vypracovanie ročného vyúčtovania
 • Možnosť nahliadnutia do všetkých dokumentov týkajúcich sa správy domu

Záruka kvality

 • Bytovému domu je pridelený manažér správy domu
 • Online zákaznícka podpora cez web
 • Poskytovanie informácií telefonicky, mailom a osobne každý pracovný deň

Garancia

 • Výkon správy  zabezpečujeme pre vyše 12 000 zákazníkov, najmä v mestskej časti KVP a MČ Západ, ale aj mestských častiach - Staré mesto, Juh, Dargovských hrdinov, Šaca, Košická Nová Ves
 • Viac informácií nájdete v časti Referencie

Právna ochrana vlastníkov je samozrejmosťou a vlastníkom zabezpečíme

 • Komplexný právny servis
 • Bezplatné právne poradenstvo

Dlhodobo prijateľné ceny pre vlastníkov

 • Výkon správy  zabezpečujeme pre vyše 12 000 zákazníkov, najmä v mestskej časti KVP a MČ Západ, ale aj mestských častiach - Staré mesto, Juh, Dargovských hrdinov, Šaca, Košická Nová Ves
 • Viac informácií nájdete v časti Referencie

Referencie

 • Výkon správy  zabezpečujeme pre takmer 12 000 zákazníkov, najmä v mestskej časti KVP a MČ Západ, ale aj mestských častiach - Staré mesto, Juh, Dargovských hrdinov, Šaca, Košická Nová Ves.
 • Stavebné bytové družstvo II. Košice ako prvý správca bytových domov v SR získal ocenenie za zapojenie sa do súťaže v kategóri A2 v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2013.
   
  Z nášho širokého portfólia spravovaných bytových domov a našich spokojných zákazníkov vyberáme:
  Rezidencia pri Radnici, Strojárenská 11A - 11G - Novostavba
  Bytový dom Bernoláková 17, 17/A, 17/B, 17/C - Novostavba
  Rezidencia CASSOVAR - Žriedlová 8-28, Košice - Novostavba
  Bytový dom Alžbetina 55, Košice - Pamiatka v historickom centre
  Bytový dom Michalovská 11, Košice - získal 1. miesto v súťaži - Najlepšie obnovený bytový dom roka 2012
  Okrem vyššie uvedených bytových domov spravujeme aj iné novostavby (napr.: Bytový dom Južná trieda 48/C,D,E, Husárska 2..)     a mnoho ďalších bytových domov.

Máte záujem o správu bytového domu našou spoločnosťou?

Dohodnite si BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE