Havarijná služba 24/7

Havarijnú službu poskytujeme pre vyše 36 000 členov domácností.

Havarijná služba s vykonaním prvotného zásahu

SBD II. Košice zabezpečuje pre vlastníkov bytov v správe SBD II. Košice, ale aj mimo správy SBD II. Košice na  havarijnú službu s vykonaním prvotného zásahu v profesiách:

  • vodoinštalácie, studená (SV) a teplá úžitková voda (TÚV),
  • rozvody ústredného kúrenia (ÚK),
  • plynové zariadenia,
  • elektrické zariadenia,
  • zdvíhacie zariadenia (výťahy) – vyprostenie osôb,
  • kanalizačné zariadenia.

Podmienky poskytovania havarijnej služby

  • maximálna doba výjazdu na miesto poruchy po jej nahlásení do 45 minút,
  • zabezpečenie nepretržitej 24 hodinovej služby.

Vykonanie prvotného zásahu predstavuje neodkladne vykonať opatrenia na zamedzenie strát a ohrozenia ľudských životov a vzniku škôd na majetku bytov, spoločných priestorov bytových domov a nebytových priestorov v správe SBD II. Košice.

Kontakty

Havarijná služba
0915 595 991

voda, elektrina, kúrenie, plyn

Havarijná služba
0915 595 881

výťahy, vyprostenie osôb

Potrebujete zabezpečiť havarijnú službu pre Váš bytový dom?

SBD II. Košice ponúka havarijnú službu pre všetky bytové domy v rámci mesta Košice.

Ak uvažujete o zabezpečení havarijnej služby pre Váš bytový dom, či o zmene havarijnej služby, neváhajte a kontaktujte nás.

Pripravíme Vám cenovú ponuku na poskytovanie havarijnej služby pre Váš bytový dom.