2019: Rok plný zmien alebo ako chceme robiť správu ešte lepšie

Začiatok nového roka je časom, kedy aj my bilancujeme a hodnotíme uplynulý rok. U nás sa toho udialo skutočne veľa, avšak stále nás toho ešte čaká dosť, na čo sa musíme pripraviť. Ale sme na najlepšej ceste a čas nám ukazuje, že naše rozhodnutia, ktoré sme uskutočnili v minulosti boli správne, a preto sa môžeme posúvať ďalej vpred.

Ciele, ktoré sme mali v roku 2019 neboli jednoduché, avšak aj napriek tomu môžeme hodnotiť, že sa nám ich podarilo naplniť.

Kľúčové pre uplynulý rok bolo najmä:

  • Uzatvorenie nových Zmlúv o výkone správy
  • Prechod na nový informačný systém
  • Vyúčtovanie nákladov za rok 2018 realizovať už v novom systéme
  • Spustenie zákazníckeho portálu prostredníctvom „poschodoch.sk“

Uzatváranie nových zmlúv o výkone správy

Po Rade zástupcov vlastníkov, ktorá sa uskutočnila ešte v roku 2018, na ktorej sme odprezentovali poslednú novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinnú od 1.11.2019 sme v roku 2019 začali schvaľovaním nových zmlúv o výkone správy.

Vo väčšine prípadov máme už nové zmluvy výkone správy schválené a môžeme sa tak plne venovať ďalším potrebám a požiadavkám vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Prechod na nový informačný systém

Najzásadnejšou zmenou, ktorou sme sa zaoberali a riešili bol prechod na nový informačný systém. Túto zmenu mohli naši zákazníci zaznamenať už pri vyúčtovaní nákladov za rok 2018, ktoré bolo spracované v novom informačnom systéme.

Aj napriek prvotnému náporu zákazníkov sme zaznamenali nižší počet reklamačných konaní ako v predchádzajúcom období.

Spustenie zákazníckeho portálu

Vďaka novému informačnému systému sme od 1.10.2019 spustili aj prevádzku zákazníckeho portálu poschodoch.sk. Naši zákazníci sa už postupne registrujú, čo nás veľmi teší.

V tejto testovacej prevádzke sú dostupné základné údaje pre užívateľov ako správa o činnosti správcu, vyúčtovanie, grafy spotrieb, konto užívateľa, odpočty meračov, predpis užívateľa, dokumenty objektu, či informácie o domových funkcionároch.

Už teraz máme pripravené aj ďalšie moduly, ktoré budeme postupne dopĺňať, nakoľko našim cieľom je pohodlná komunikácia so zákazníkmi bez toho, aby museli zbytočne chodiť k nám osobne, či na poštu.

Nepoľavili sme ani pri obnove bytových domov

V roku 2019 v rámci obnovy bytých domov v našej správe sme podpísali v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov so Štátnym fondom rozvoja bývania zmluvy o poskytnutí úverov v celkovej hodnote 4 620 890 € a s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zmluvy na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov v hodnote 92 300 €.

V súťaži „Najkrajší bytový dom mestskej časti KVP“ získal hlavnú cenu bytový dom Dénešova 77, 79, ktorý je v našej správe a my sme získali poďakovanie od zástupcu vlastníkov bytov.

S určitým pocitom satisfakcie, za všetku našu spoločnú námahu pri zatepľovaní, si Vám dovoľujem oznámiť, že náš bytový dom vyhral hlavnú cenu v súťaži „Najkrajší bytový dom mestskej časti KVP“. Cenu sme prebrali v piatok na miestnom úrade počas slávnostnej recepcie priamo z rúk starostu. Výherný diplom je vyvesený v našej skrinke na prízemí bytového domu. Ďakujem všetkým za spoluprácu, každá pripomienka sa oplatila. Prosím, tlmočte naše poďakovanie za Vašu prácu pri obnove nášho bytového domu vedeniu SBD II. Košice.

Ing. Jaroslav Merc, zástupca vlastníkov bytov

Obdržali sme od vás aj takéto príjemné referencie

Vzhľadom na to, že dostávame stále viac pozitívnej spätnej väzby rozhodli sme sa vybrané zverejniť, nakoľko nás to jednoducho teší.

A tu je zopár z nich:

Na schôdzi sme prejednávali pre nás dôležité návrhy a veci. Za SBD sa na schôdzi, ako už tradične, zúčastnila manažérka domu. Odviedla profesionálny výkon a prácu, za ktorú by som sa v mene ostatných kolegov chcel aj takouto cestou poďakovať.

MVDr. Marián Hutňan, zástupca vlastníkov bytov

Ale nesmieme zabúdať ani na našich údržbárov, ktorí sú v teréne každý deň:

Touto cestou chcem vyjadriť POCHVALU – POĎAKOVANIE pracovníkovi SBD II. Košice, ktorý mal dňa 31.7.2019 havarijnú službu výťahov. Na našom bloku sú dva nákladne výťahy, jeden máme v rekonštrukcií a druhý včera o cca 20:00 hod. vypadol. Volal som havarijnú službu SBD II. Košice (0915 595 881). Zdvihol to pán, ktorý veľmi ochotne rýchlo prišiel, výťah opravoval cca 2 hod., kontroloval stykače, relátka a zisťoval príčinu čo viedlo k poruche výťahu (výťah funguje). Čiže ešte raz prosím vyjadrite poďakovanie pracovníkovi údržby výťahov. Bol by som rád, keby bolo viac takých ochotných odborných ľudí.

p. Horovský, zástupca vlastníkov bytov, Dénešova 6, Košice

Viac referencií nájdete v časti: http://sbd2ke.sk/referencie/

A na záver naše poďakovanie za dôveru

Najradšej by sme sa poďakovali každému zákazníkovi osobne, ak by to bolo možné.

Myslíme si, že dôvera je základným pilierom pre obojstrannú spokojnosť pri poskytovaní našich služieb.

A preto..

Ďakujeme našim zákazníkom, vlastníkom bytov a nebytových priestorov za prejavenú dôveru v roku 2019 a v novom roku 2020 prajeme veľa zdravia, šťastia a radosti, osobných aj pracovných úspechov.