Blog

Aktuálne informácie z oblasti správy bytových domov.

27.2. 2019

Správca odporúča: Nepodceňujte riziko požiaru aj týmto jednoduchým opatrením viete zabrániť veľkým škodám

V prvom polroku 2018 bolo v SR 4 602 požiarov, čo predstavuje priemerne až 25 požiarov za deň. Priame materiálne škody predstavujú až 24 882 970,- €, čo predstavuje spôsobené škody v dôsledku požiarov dosahujú v priemere viac ako 136 000,- € každý deň. Najviac požiarov je pritom v bytovom hospodárstve a to až 996 za prvý polrok 2018. Pričom na tento počet...

31.1. 2019

Zaujímalo vás: Aká je priemerná výška odmeny zástupcu vlastníkov?

Je výška odmeny zástupcu vlastníkov vo vašom bytovom dome pod priemerom alebo nad priemerom? Aká je najnižšia odmena, či najvyššia odmena zástupcu vlastníkov v dome a aká je priemerná odmena zástupcu vlastníkov? O tom, kto je zástupca vlastníkov a úlohou zástupcu vlastníkov v dome sme si povedali v predošlom článku: “Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha?”. Teraz...

24.1. 2019

Vznikla Asociácia rozpočítateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko): Patríme medzi jej zakladajúcich členov

Začiatkom novembra sa konala ustanovujúca schôdza Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko (ARTAV Slovensko), na ktorej založení sme sa podieľali aj my ako jeden z dvanástich zakladajúcich členov. Hlavnou úlohou Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko je najmä združovať firmy zaoberajúce sa rozpočítavaním nákladov, pracovať na riešeniach a tvorbe legislatívy. Medzi jej podporovateľov a zakladajúcich členov patria: ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Techem spol....

18.1. 2019

Požiadavka diaľkového odpočtu v zmysle legistatívy EÚ: Aké zmeny môžeme očakávať z pohľadu správy?

Aké zmeny nás čakajú z pohľadu správy domu v zmysle nových legislatívnych zmien EÚ? Bude diaľkový odpočet povinný? Ako sa dotkne vlastníkov bytov požiadavka diaľkového odpočtu? Čo to znamená v praxi? Aká bude minimálna frekvencia vyúčtovania alebo informácií o spotrebe? Aké meradlá odporúča správca? Dňa 21.12.2018 bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2002 z 11....

29.11. 2018

Kedy musíme mať overovateľov a čo majú podpisovať?

V predošlých článkoch sme rozobrali rozdiely medzi zástupcom vlastníkov v článku: “Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha” a osobou poverenou v článku: “Osoba poverená vlastníkmi, kto to je a čo vlastne robí?”. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov však pozná aj tzv. overovateľov. Kto sú overovatelia, kedy a čo musia overovať?Overovateľov už poznáme aj z minulosti, avšak posledná novela zákona...

20.11. 2018

Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha?

Poslednou novelou zákona o vlastníctve bytov sa zmenilo postavenie zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a zaviedol sa aj inštitút tzv. poverených osôb. Kto zástupca vlastníkov, aká je jeho skutočná úloha a môže byť zástupcom vlastníkov osoba, ktorá nie je vlastníkom v dome? Ako definuje zákon zástupcu vlastníkov? Podľa § 8a ods. 5 komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome...

20.11. 2018

Osoba poverená vlastníkmi, kto to je a čo vlastne robí?

Posledná novela zákona o vlastníctve bytov zaviedla nový pojem a to tzv. osobu poverenú vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len “osoba poverená vlastníkmi”) kto je to a čo je jej úlohu sa dozviete v tomto článku. O tom, kto je zástupca vlastníkov sme si povedali v predošlom článku: “Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha?”. Teraz sa...

11.10. 2018

Ako sa zmenil spôsob rozhodovania vlastníkov po novele zákona o vlastníctve bytov od 1.11.2018

V tomto článku sa dozviete ako sa zmenil proces rozhodovania, k akým najvýraznejším zmenám v rozhodovaní došlo a čo je potrebné vedieť v rámci rozhodovania na schôdzi vlastníkov, resp. zhromaždení alebo pri písomnom hlasovaní, aby boli vaše rozhodnutia platné a v súlade so zákonom aj po poslednej novele zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od...

2.5. 2018

Do správy nám pribudlo 359 nových bytov skutočne výnimočného bývania v Košiciach: Spoznajte Rezidenciu pri radnici

Dôveru pri výkone správy nám prejavil aj jeden z najväčších rezidenčných komplexov v Košiciach, a to Rezidencia pri radnici, ktorá sa nachádza na Strojárenskej ulici. Prinášame hneď niekoľko zaujímavých faktov, o ktorých ste možno nevedeli. Koľko bytov je v Rezidencii pri radnici? Tento rezidenčný komplex v centre Košíc tvorí vyše 700 nehnuteľností vrátane bytov, nebytových priestorov a parkovacích státí. Z toho je v tomto exkluzívnom...