Elektronické písomné hlasovanie: Hlasujte bezpečne z pohodlia domova v čase pandémie

Pandémia stále nekončí a my sme tu aj preto, aby sme zabezpečili realizáciu požiadaviek vlastníkov bytov, o ktorých je potrebné rozhodovať v súlade so zákonom. Uvedomujeme si, že je potrebné rozhodovať o veciach týkajúcich sa výkonu správy našich zákazníkov s cieľom eliminovať riziká spojené s pandémiou. Z tohto dôvodu sme minulý rok pripravili a spustili službu elektronického písomného hlasovania počas obdobia pandémie.

V zmysle Zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 počas pandémie vlastníci môžu svoje hlasovacie právo pri rozhodovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na písomnom hlasovaní uplatniť formou elektronického hlasovania.

Čo je elektronické písomné hlasovanie?

Elektronické písomné hlasovanie je písomné hlasovanie s možnosťou uplatnenia svojho hlasovacieho práva pri rozhodovaní vlastníkov na písomnom hlasovaní formou elektronického hlasovania.

Ide o kombináciu tzv. „klasického“ písomného hlasovania v listinnej podobe s možnosťou hlasovania vlastníkov aj elektronicky. To znamená, že vlastník sa môže rozhodnúť akým spôsobom bude v danom hlasovaní hlasovať, či v listinnej podobe (klasicky) alebo elektronicky.

V prípade, že vlastník bude chcieť hlasovať elektronicky na písomnom hlasovaní po aktivácii služby, bude vlastníkovi v prípade vyhláseného elektronického písomného hlasovania doručený odkaz na elektronické hlasovanie na e-mail a formou SMS správy kód k sprístupneniu elektronického hlasovania.

Chcete hlasovať prostredníctvom elektronického písomného hlasovania? S čím potrebujete počítať?

V prvom kroku je potrebné, aby bolo správcom vyhlásené písomné hlasovanie s možnosťou hlasovania elektronicky. Pokiaľ nie je vyhlásené elektronické písomné hlasovanie, znamená to, že sa jedná o tzv. „klasické“ písomné hlasovanie a nemôžu vlastníci uplatniť svoje hlasovacie právo formou elektronického hlasovania.

Ak správca vyhlási elektronické písomné hlasovanie na základe požiadavky vlastníkov, resp. zástupcu vlastníkov v dohodnutom termíne, vlastníci môžu uplatniť svoje hlasovacie právo pri rozhodovaní formou elektronického hlasovania.

Aby prvé elektronické písomné hlasovanie v dome malo zmysel a čo najviac vlastníkov hlasovalo elektronicky, je potrebné počítať s časovou rezervou na prípravu tohto elektronického písomného hlasovania v dome, najmä v prípade, že sa má realizovať v bytovom dome prvý krát.

Jedná sa najmä o čas, ktorý je potrebný na doručenie potrebných podkladov od vlastníkov pre účely hlasovania elektronickým písomným hlasovaním a následné spracovanie týchto podkladov, a teda aktiváciu služby konkrétnym vlastníkom.  

Aké dokumenty sú potrebné pre elektronické písomné hlasovanie a čo potrebujete urobiť ako vlastník?

V prípade, že chcete v písomnom hlasovaní vykonať hlasovacie právo elektronickým hlasovaním je potrebné doručiť do sídla SBD II. Košice, Bardejovská 3, 040 01 Košice nasledovné dokumenty:

·  Žiadosť o elektronické hlasovanie na písomnom hlasovaní

·  Dohoda o elektronickom zasielaní dokumentov

Prvé elektronické hlasovanie bude umožnené vlastníkovi po doručení „Žiadosti o elektronické hlasovanie na písomnom hlasovaní“ a „Dohody o elektronickom zasielaní dokumentov“ najneskôr 14 dní pred prvým termínom elektronického písomného hlasovania.

Pre každé ďalšie elektronické písomné hlasovanie, už nie sú potrebné žiadne ďalšie dokumenty a vlastník dostane všetky potrebné podklady pre elektronické písomné hlasovanie elektronicky.

Ste zástupca vlastníkov a chcete, aby mali vlastníci možnosť hlasovať v elektronickom písomnom hlasovaní?

V prípade, že je záujem zo strany vlastníkov realizovať elektronické písomné hlasovanie, stačí požiadať správcu, resp. kontaktovať manažéra správy domu a dohodnúť si termín elektronického písomného hlasovania.

Následne správca vyhlási elektronické písomné hlasovanie, pričom pravidlá a postup uplatnenia hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním bude uvedený v Oznámení o písomnom hlasovaní.

image_printVytlačiť