zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Články pre štítok zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
23.11. 2022

Pripravovaná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: Aké zmeny môžeme očakávať v roku 2023?

V Národnej rade Slovenskej republiky je pripravená novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ktoré hlavné môžeme očakávať v budúcom roku v prípade schválenia zákona? Aké sú hlavné zmeny v rámci novely pripravené? Návrh zákona rieši podľa Dôvodovej správy dva okruhy problémov: V rámci umožnenia hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním bez podmienky trvania pandémie COVID-19 v podstate len preberá znenie §...