Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

V januári 2020 bolo vydané „Upozornenie Prezídia HaZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch“, ktoré je určené ako pre správcov, tak aj pre vlastníkov, kde HaZZ upozorňuje na povinnosti vyplývajúce z predpisov na ochranu pred požiarmi, ktoré je potrebné zabezpečiť pri správe bytových domov a na plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytových domov a spoločných zariadení bytových domov.

Okrem iného tam nájdete aj všeobecné informácie o bytových domoch, legislatívny rámec týkajúci sa plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch, povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi pre bytové domy, výkon štátneho požiarneho dozoru v bytových domoch, najčastejšie zisťované nedostatky pri protipožiarnych kontrolách v bytových domoch.

V prípade, že Vám dianie v bytovom dome nie je ľahostajné, prečítajte si celý dokument v plnom znení, ktorý nájdete na odkaze pod článkom.

Celý dokument na stiahnutie: