19.3.2021: Oznámenie o predĺžení núdzových opatrení - viac info

Aktuality a odstávky

Prehľad aktualít a odstávok.

Aktuality

Oznámenie o predĺžení núdzových opatrení

19.3.2021
Na základe opakovaného predĺženia a zachovania núdzového stavu a zákazu vychádzania s účinnosťou od 20. 03. 2021 o ďalších 40 dní, teda do 28. 04. 2021, platnosti COVID automatu prijatých vládou SR zo dňa 05. 02. 2021 v dôsledku ochrany života a zdravia a zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zachovaní zmeny pracovného režimu a zákaze vstupu na pracovisko nasledovne:

- naďalej sa predlžuje pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 28. 04. 2021
- priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice naďalej ostávajú do 28. 04. 2021 pre našich klientov zatvorené
- zákaz vstupu do administratívnej budovy SBD II. Košice a ostatných miestností areálu sa vzťahuje aj na zamestnancov SBD II. Košice s výnimkou zamestnancov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa platnosti COVID automatu
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a vybavované formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou
- zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
- plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude naďalej zabezpečené

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o predĺžení núdzových opatrení

10.2.2021
Na základe opatrení v rámci predĺženia núdzového stavu a zákazu vychádzania s účinnosťou od 08. 02. 2021 o ďalších 40 dní, teda do 19. 03. 2021 a platnosti COVID automatu prijatých vládou SR zo dňa 05. 02. 2021 v dôsledku ochrany života a zdravia a zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu a zákaze vstupu na pracovisko nasledovne:
- predlžuje sa pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 19. 03. 2021
- priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice ostávajú do 19. 03. 2021 pre našich klientov zatvorené
- zákaz vstupu do administratívnej budovy SBD II. Košice a ostatných miestností areálu sa vzťahuje aj na zamestnancov SBD II. Košice s výnimkou zamestnancov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa platnosti COVID automatu
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a vybavované formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou
- zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
- plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude naďalej zabezpečené

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o predĺžení núdzových opatrení

25.01.2021
Na základe opatrení v rámci predĺženia núdzového stavu a zákazu vychádzania prijatých vládou SR zo dňa 17.01.2021 v dôsledku ochrany života a zdravia a zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu a zákazu vstupu na pracovisko nasledovne:
- predlžuje sa pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 7.2.2021.

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o zmene pracovného režimu

7.1.2021
Na základe predĺženia núdzového stavu, zákazu vychádzania a ďalších prijatých opatrení vládou SR zo dňa 29.12.2020 v dôsledku ochrany zdravia a obmedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu na pracovisku nasledovne:
- SBD II. Košice predlžuje pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 24.1.2021
- do 24.1.2021 nebude možný vstup do administratívnej budovy SBD II. Košice a ostatných miestností areálu pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené formou elektronickej komunikácie (info@sbd2ke.sk), telefonicky (0915 390 575, 055 787 14 11) alebo poštovou zásielkou
- zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
- plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude naďalej zabezpečené
Tieto opatrenia platia od 7.1.2021.
Ďakujeme za porozumenie.

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o odpočtoch

23.12.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva, oznamujeme Vám, že odpočet údajov z bytových vodomerov SV, TÚV a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) na radiátoroch za rok 2020 bude vykonaný odpočtárom v dňoch 4.1.2021 až 18.1.2021.

Konkrétny deň a čas odpočtu meradiel Vám odpočtár oznámi výveskou vo vchode.


Oznám o odpočtoch 2020
Usmernenie k odpočtom 2020 - COVID

Zmena pracovného režimu

18.12.2020
Na základe rozšírenia ďalších opatrení v rámci núdzového stavu prijatých vládou SR zo dňa 16. 12. 2020 v dôsledku ochrany zdravia a obmedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu na pracovisku nasledovne:
➢ s účinnosťou od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 SBD II. Košice pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín
všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou
➢ zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
➢ plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude zabezpečené aj v čase vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roku 2021..
Zobraziť celé znenie

Odstávky

Oznam o prerušení dodávky TÚV a ÚK

06.04.2021
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác v OST 555 bude dňa 20.04.2021 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 15:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Bernolákova 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Matúškova 4, 6, 8, 10, 12, 14

Oznam o prerušení dodávky TÚV a ÚK

06.04.2021
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác v OST 2642 bude dňa 21.04.2021 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 15:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Starozagorská 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 33, 35, 41, 43
Titogradská 14, 16, 18