31.3.2020: Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu > viac info

16.3.2020: V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia > viac info

16.3.2020: Oznámenie o núdzovom pracovnom režime > viac info

10.3.2020: Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu > viac info

Aktuality a odstávky

Prehľad aktualít a odstávok.

Aktuality

Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu

31.3.2020
Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 30.3.2020 v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu sa predlžuje platnosť..

Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu

Dezinfekcia v bytových domoch v správe SBD II. Košice v nadväznosti na koronavírus na Slovensku

24.3.2020
Vážení zákazníci, na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 (https://www.kosice.sk/clanok/mesto-prijalo-v-piatok-dalsie-opatrenia-na-zamedzenie-sirenia-koronavirusu) zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch

Dezinfekcia v bytových domoch v správe SBD II. Košice v nadväznosti na koronavírus na Slovensku

V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia

16.3.2020
Na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 sme zabezpečili vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch v správe SBD II. Košice. Z dôvodu ochrany zdravia bude v bytových domoch vykonávaná dezinfekcia..

V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia

Oznámenie o núdzovom pracovnom režime

16.3.2020
na základe ďalších opatrení, ktoré vstúpili do platnosti od 13.3.2020 a mimoriadnych opatrení odo dňa 16.3.2020 vedenie SBD II. Košice v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku rozhodlo s účinnosťou od 17.3.2020 o núdzovom pracovnom režime..

Oznámenie o núdzovom pracovnom režime

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenie šírenia koronavírusu

10.3.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus a tým chránime plynulosť činnosti nášho družstva. Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 9.3.2020 v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu boli prijaté preventívne opatrenia a odporúčania...

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenie šírenia koronavírusu - Čítať celé

Oznam o jarnej deratizácií

28.02.2020
Oznamujeme Vám, že jarná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 09.03.2020 do ukončenia prác.

Neboli ste doma, keď boli odpočty? Pošlite nám ich online

9.12.2019
Po kliknutí na nasledujúci odkaz nám môžete zaslať Vaše odpočty.

Viac informácií >

Spustenie novej webstránky sbd2ke.sk

2.10.2019
Spustená nová webstránka sbd2ke.sk.

Viac informácií >

Spustenie zákazníckeho portálu

1.10.2019
Bol spustený zákaznícky portál Stavebného bytového družstva II. Košice do testovacej prevádzky. Portál je dostupný prostredníctvom služby poschodoch.sk.

Viac informácií >

Oznam o jesennej deratizácií

20.9.2019
Oznamujeme Vám, že jesenná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 23.9.2019 do ukončenia prác.

Oznam o začiatku vykurovacej sezóny

19.9.2019
Oznamujeme Vám, že TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 20.09.2019 o 00:00 hod. s postupným nábehom dodávky tepla ÚK pre zmluvných odberateľov.

Viac informácií >

Odstávky

Oznam o prerušení distribúcie elektriny a odstávke TÚV

28.02.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu pravidelnej údržby distribučnej sústavy dôjde dňa 24.03.2020 od 8:20 hod. do 12:30 hod. k prerušeniu distribúcie elektriny a zároveň odstávke TÚV a UK.
Platí pre odberné miesta:
Trieda SNP 10, 12, 14

Oznam o odstávke TÚV

25.02.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2623 bude dňa 10.03.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 15:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Čordákova 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46

Oznam o odstávke TÚV

13.02.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2634 bude dňa 05.03.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 14:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Hemerkova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32

Oznam o odstávke TÚV

13.02.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 555 bude dňa 04.03.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 14:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Bernolákova 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Matuškova 4, 6, 8, 10, 12, 14

Oznam o odstávke TÚV

05.02.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2611 bude dňa 27.02.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 15:00 hod.
Platí pre odbnerné miesta:
Drábova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Stierova 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Oznam o odstávke TÚV

05.02.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2633 bude dňa 25.02.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 15:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Hemerkova 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35
Zombova 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Oznam o odstávke TÚV

30.01.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 565 bude dňa 18.02.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 15:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Moldavská Cesta 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 27

Oznam o odstávke TÚV

22.01.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2621 bude dňa 11.02.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 15:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Bauerova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Jasuschova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26