Aktuality a odstávky

Prehľad aktualít a odstávok.

Aktuality

Oznámenie o celozávodnej dovolenke

16.12.2021
Vážení zákazníci, v dňoch od 27.12.2021 do 31.12.2021 bude SBD II. Košice z dôvodu celozávodnej dovolenky zatvorené.

Listy a inú korešpondenciu bude možné v čase čerpania celozávodnej dovolenky odovzdať v dňoch 27.12. až 30.12.2021 SBS v budove SBD II. Košice a to v čase od 6:30 do 12:00 hod.

Dňa 31.12.2021 bude administratívna budova zatvorená.

Oznámenie o odpočtoch

10.12.2021
Vážení vlastníci, nájomcovia bytov a nebytových priestorov, oznamujeme Vám, že odpočet údajov z bytových vodomerov SV, TÚV a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) na radiátoroch za rok 2021 bude vykonaný odpočtárom v dňoch 3.1.2022 až 16.1.2022.

Konkrétny deň a čas odpočtu meradiel Vám odpočtár oznámi výveskou vo vchode.


Oznám o odpočtoch 2021
Usmernenie k odpočtom 2021 - COVID

Elektronické zasielanie dokumentov: Zabudnuté heslo?

9.12.2021
Dokumenty, ktoré Vám posielame elektronicky na základe Dohody o elektronickom zasielaní dokumentov sú zabezpečené heslom, ktoré obdržíte formou SMS správy na Váš mobilný telefón po aktivácii služby. Toto heslo je potrebné používať na otváranie doručených dokumentov. Ak potrebujete obnoviť heslo pre elektronické doručovanie dokumentov, pošlite nám žiadosť z emailovej adresy, ktorú ste mali dohodnutú so správcom v Dohode o elektronickom zasielaní dokumentov na emailovú adresu: podatelna@sbd2ke.sk
Viac info

Elektronické písomné hlasovanie

1.12.2021
V zmysle Zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 počas pandémie vlastníci môžu svoje hlasovacie právo pri rozhodovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na písomnom hlasovaní uplatniť formou elektronického hlasovania.
Viac info

Oznámenie o zmene pracovného režimu

25.11.2021
Vážení vlastníci, Vážení nájomníci, Vážení členovia družstva, aktuálna situácia ohľadom stavu šírenia pandémie COVID-19 je veľmi vážna a nám nie je ľahostajná. Spoločne chceme prispieť k zvýšeniu ochrany Vášho zdravia aj zdravia našich zamestnancov. Z tohto dôvodu sme prijali opatrenia v súlade s vyhláseným núdzovým stavom a zákazom vychádzania od 25. 11. 2021.

Vaše požiadavky môžete vyriešiť z pohodlia Vášho domova prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefonicky cez kontaktné adresy zverejnené na našej webovej stránke.

- SBD II. Košice s účinnosťou od 26. 11. 2021 pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých ostatných oddeleniach až do odvolania.
- S účinnosťou od 26. 11. 2021 pozastavujeme a neumožníme klientom vstup do budovy a priestorov SBD II. Košice.
- Od 26. 11. 2021 SBD II. Košice ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov a organizovanie písomného hlasovania, ruší aj doteraz zvolané schôdze vlastníkov a vyhlásené písomné hlasovania.
- Od 01. 01. 2022 SBD II. Košice spúšťa proces elektronického hlasovania.
- Stredisko údržby bude vykonávať opravy a údržbu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a vyhradených technických zariadení bez obmedzenia. Zamestnanci budú naďalej vykonávať montáž bytových vodomerov a zabezpečovať havarijnú a poruchovú službu za podmienok prísneho dodržiavania používania ochranných prostriedkov (respirátor FFP2, ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky a pod.).

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Odstávky

Oznam o prerušení dodávky TÚV a ÚK

20.01.2022
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že z dôvodu opráv úniku na sekundárnom rozvode vykurovania bude dňa 21.01.2022 od 7:00 hod. prerušená dodávka TÚV a ÚK. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 18:00 hod.

Platí pre odberné miesta:
Gudernova 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28