Úprava prijatých opatrení s účinnosťou od 16.11.2020 - viac info

Aktuality a odstávky

Prehľad aktualít a odstávok.

Aktuality

Zatvorená pokladňa

18.11.2020 Pokladňa bude v dňoch 18-19.11.2020 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Úprava prijatých opatrení

11.11.2020
S účinnosťou od 16.11.2020 dochádza k úprave opatrení nasledovne:
- osobné vybavovanie požiadaviek lientov a ich vstupu bude umožnené iba po zmeraní telesnej teploty pri vstupe, dezinfekcii rúk s prekrytím dýchacích ciest ochranným rúškom
- všetky požiadavky klientov budú naďalej riešené a vybavované formou mailovej komunikácie telefonicky alebo poštovou zásielkou...

Zobraziť celé znenie

Celoplošné testovanie COVID-19: Zoznam odberových miest

30.10.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva.
V súvislosti s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19 Vás informujeme o odberových miestach na území týchto Mestských častí:

Mestská časť Košice Západ
Mestská časť Košice Sever

Upravený režim fungovania na pracovisku SBD II. Košice

26.10.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva.
Vzhľadom na aktuálny stav šírenia pandémie COVID-19 a prijaté opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu vládou SR SBD II. Košice upravilo dňom 26.10.2020 režim fungovania na pracovisku nasledovne:
- SBD II. Košice pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov,
- nebude umožnený vstup do administratívnej budovy a ostatných miestností areálu pre klientov za účelom osobného vybavovania,
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a realizované formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou,
- SBD II. Košice ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a vykonávanie písomného hlasovania v bytových domoch,
- vykonávanie opráv a údržby na spoločných častiach a a spoločných zariadenia v bytových domoch bude realizované v rozsahu a režime havarijnej a poruchovej služby
...
Zobraziť celé znenie

Predĺženie platnosti do 15.11.2020

Dodržiavanie opatrení

02.10.2020
Vážení klienti, na základe novoprijatých opatrení vládou SR a ÚVZ s účinnosťou od 1.10.2020 Vás prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:

- pri vstupe do priestorov administratívnej budovy je povinnosťou klientov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

- vstup do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie klientov je povolený:
► iba s rúškom a prekrytím horných dýchacích ciest
/dezinfikovaním rúk, alebo použitím jednorazových ochranných rukavíc
► použitím vlastného pera
► dodržiavaním odstupu minimálne 2 metre od seba alebo od zamestnancov

- zakázané je podávanie rúk

- klienti pociťujúci vznik akútneho respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) sú povinní zostať v domácej izolácii


- koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS

Za pochopenie ďakujeme.

Zobraziť prílohu

Oznam pre vlastníkov a nájomníkov

02.10.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, Vážení nájomníci družstevných bytov

Na základe novoprijatých opatrení vládou SR a ÚVZ pre zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 s účinnosťou od 1.10.2020:

- Schôdze vlastníkov bytov a nebytových preistorov sa nemôžu zúčastniť ľudia pociťujúci vznik akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie). Takáto osoba je povinná zostať v domácej izolácii.

- Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a miesto konania schôdze opustiť.

Zobraziť prílohu

Odstávky

Oznam o odstávke TÚV

5.11.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2777 bude odo dňa 25.11.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je dňa 26.11.2020 do 20:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Michalovská 19, 21, 23

Oznam o odstávke TÚV

14.09.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny pre OST 1129 bude dňa 25.09.2020 od 8:00 hod. prerušená dodávka TÚV a ÚK (v prípade prevádzky). Predpokladaný čas ukončenia odstávky je o 16:30 hod.
Platí pre odberné miesta:
Považská 1, 3, 9

Oznam o odstávke TÚV

14.09.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny pre KOS 1115.6 bude dňa 24.09.2020 od 8:00 hod. prerušená dodávka TÚV a ÚK (v prípade prevádzky). Predpokladaný čas ukončenia odstávky je o 16:30 hod.
Platí pre odberné miesta:
Inžinierska 12, 14, 16

Oznam o odstávke TÚV

14.09.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2779 bude dňa 22.09.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je do 17:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Michalovská 13, 15, 17
Humenská 31, 33, 35, 37, 39, 41
Rožňavská 16, 17