4.10.2021: Opatrenia v 2. stupni Ohrozenia s účinnosťou od 4. 10. 2021  - viac info

Aktuality a odstávky

Prehľad aktualít a odstávok.

Aktuality

Opatrenia v 2. stupni Ohrozenia s účinnosťou od 4. 10. 2021

4.10.2021
Na základe platnosti nového COVID automatu s účinnosťou od 4.10. 2021 v 2. stupni Ohrozenia Stavebné bytové družstvo II. Košice bude pokračovať v normálnom pracovnom režime.

Oznámenie o pracovnom režime

Oznámenie o organizovaní schôdzí a písomných hlasovaní

Oznam o postupnom nábehu dodávky tepla UK

20.9.2021
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám ozmaujeme, že po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 21.09.2021 od 00:01 hod. s postupným nábehom dodávky tepla ÚK pre zmluvných odberateľov.

V dňoch 21.09. - 24. 09. 2021 - dodávka ÚK bez prerušenia.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

Spoločnosť TEHO žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.

Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

Opatrenia v 1. stupni Ohrozenia s účinnosťou od 13. 09. 2021

10.9.2021
Na základe platnosti nového COVID automatu s účinnosťou od 13. 09. 2021 v 1. stupni Ohrozenia Stavebné bytové družstvo II. Košice bude pokračovať v normálnom pracovnom režime.

Oznámenie o pracovnom režime

Oznámenie o organizovaní schôdzí a písomných hlasovaní

Oznam o jesennej deratizácií

7.9.2021
Oznamujeme užívateľom bytov a nebytových priestorov, že jesenná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 16.09.2020 do ukončenia prác.

Odstávky

Oznam o prerušení dodávky TÚV

11.10.2021
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác v OST 2631 bude dňa 26.10.2021 od 7:30 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia opráv je do 15:00 hod.

Platí pre odberné miesta:
Húskova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Zombova 5, 7, 9, 11, 43, 45

Oznam o prerušení dodávky ÚK a TÚV

01.10.2021
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny pre OST 561 bude dňa 08.10.2021 od 8:20 hod. do 16:30 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV.

Platí pre odberné miesta:
Narcisová 3A, 3B, 5A, 5B, 7A, 7B
Tr. SNP 57A, 57B, 59A, 59B
Jazmínová 1, 2, 5, 6

Oznam o prerušení dodávky TÚV

01.10.2021
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác v OST 565 bude dňa 13.10.2021 od 7:30 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia opráv je do 15:00 hod.

Platí pre odberné miesta:
Moldavská cesta 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 27

Oznam o prerušení dodávky TÚV

01.10.2021
Na základe oznámenia spoločnosti TEHO, s.r.o. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác v OST 2623 bude dňa 14.10.2021 od 7:30 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia opráv je do 15:00 hod.

Platí pre odberné miesta:
Čordákova 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46