Aktuality a odstávky

Prehľad aktualít a odstávok.

Aktuality

Vybavovanie klientov

20.5.2020
Vybavovanie klientov oddelením zákazníckych služieb sa bude zabezpečovať v miestnosti veľkej zasadačky so vstupom z dvora cez vonkajšie schodisko. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na I. poschodie.

Vybavovanie klientov

Rozhodovanie vlastníkov v dome po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s pandémiou

20.5.2020
Od 20.5.2020 je možné realizovať hlasovania vlastníkov v dome písomným hlasovaním, resp. realizáciou schôdzí vlastníkov v dome za prísneho..

Rozhodovanie vlastníkov v dome po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s pandémiou

Oznámenie: Nové opatrenia na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

7.5.2020
Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie a opatrenia ÚVZ SR SBD II. Košice prehodnotilo doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku..

Oznámenie: Nové opatrenia na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

Oznámenie: Úprava opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

30.4.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva. V súvislosti s mimoriadnym stavom šírenia pandémie COVID-19 a doteraz prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu boli dňa 29.04.2020 prehodnotené naše doterajšie prijaté opatrenia, v dôsledku čoho s účinnosťou od 04.05.2020 dochádza k úprave..

Oznámenie: Úprava opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu

31.3.2020
Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 30.3.2020 v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu sa predlžuje platnosť..

Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu

Dezinfekcia v bytových domoch v správe SBD II. Košice v nadväznosti na koronavírus na Slovensku

24.3.2020
Vážení zákazníci, na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 (https://www.kosice.sk/clanok/mesto-prijalo-v-piatok-dalsie-opatrenia-na-zamedzenie-sirenia-koronavirusu) zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch

Dezinfekcia v bytových domoch v správe SBD II. Košice v nadväznosti na koronavírus na Slovensku

V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia

16.3.2020
Na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 sme zabezpečili vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch v správe SBD II. Košice. Z dôvodu ochrany zdravia bude v bytových domoch vykonávaná dezinfekcia..

V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia

Oznámenie o núdzovom pracovnom režime

16.3.2020
na základe ďalších opatrení, ktoré vstúpili do platnosti od 13.3.2020 a mimoriadnych opatrení odo dňa 16.3.2020 vedenie SBD II. Košice v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku rozhodlo s účinnosťou od 17.3.2020 o núdzovom pracovnom režime..

Oznámenie o núdzovom pracovnom režime

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenie šírenia koronavírusu

10.3.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus a tým chránime plynulosť činnosti nášho družstva. Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 9.3.2020 v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu boli prijaté preventívne opatrenia a odporúčania...

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenie šírenia koronavírusu - Čítať celé

Oznam o jarnej deratizácií

28.02.2020
Oznamujeme Vám, že jarná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 09.03.2020 do ukončenia prác.

Neboli ste doma, keď boli odpočty? Pošlite nám ich online

9.12.2019
Po kliknutí na nasledujúci odkaz nám môžete zaslať Vaše odpočty.

Viac informácií >

Spustenie novej webstránky sbd2ke.sk

2.10.2019
Spustená nová webstránka sbd2ke.sk.

Viac informácií >

Spustenie zákazníckeho portálu

1.10.2019
Bol spustený zákaznícky portál Stavebného bytového družstva II. Košice do testovacej prevádzky. Portál je dostupný prostredníctvom služby poschodoch.sk.

Viac informácií >

Odstávky

Oznam o odstávke TÚV

31.07.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2611 bude dňa 19.08.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je dňa 20.08.2020 o 18:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Stierova 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Drábova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Oznam o odstávke TÚV

31.07.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2612 bude dňa 21.08.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je dňa 22.08.2020 o 18:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Dénešova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 ,43, 45, 47, 49, 51

Oznam o odstávke TÚV

31.07.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2613 bude dňa 24.08.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je dňa 25.08.2020 o 18:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Wurmova 2, 17, 19
Stierova 21, 23, 25, 27
Dénešova 57, 59, 61, 63

Oznam o odstávke TÚV

31.07.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 2614 bude dňa 26.08.2020 od 6:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je dňa 27.08.2020 o 18:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Dénešova 2, 4, 6, 55, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

Oznam o odstávke TÚV

02.07.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 1053 a 1054 bude dňa 09.07.2020 od 5:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je dňa 10.07.2020 do 22:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Bernolákova 2, 4, 6
Idanská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ,27, 29, 31, 33, 35
Pražská 1, 3, 5, 7, 9
Muškátova 20, 22, 24, 26
Ružová 45, 48
Toryská 10, 12, 14, 16

Havarijná situácia

19.06.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP v bytovom dome Šafárikova 13, 15, 17, že z dôvodu prasknutia prípojky studenej vody (SV), nebude v dňoch
19.06. - 21.06.2020 dodávaná SV.

Cisterna s pitnou vodou bude pristavená pred bytovým domom Šafárikova 13, 15, 17, Košice nasledovne:
Piatok  15,00 hod - 17,00 hod
Sobota 10,00 hod - 12,00 hod   16,00 hod - 18,00 hod
Nedeľa 10,00 hod - 12,00 hod   16,00 hod - 18,00 hod


Oprava prípojky bude zabezpečená v pondelok 22.06.2020.

Celosystémová odstávka dodávky tepla v roku 2020

01.06.2020
Na základe oznámenia dodávateľa tepla TEKO a.s. Košice a dodávateľa TEHO s.r.o. Košice, oznamujeme užívateľom bytov a NP, že plánované prerušenie dodávky tepla potrebné na vykonanie bežných opráv hlavných technologických zariadení teplárne a primárnych tepelných rozvodov budú v roku 2020 realizované v termíne 16.06. - 17.06.2020.

Plánovaná odstávka dodávky tepla začína uvedeným počiatočným dňom od 00,00 hod. a bude prebiehať maximálne do 24,00 hod. posledného dňa odstávky.
Z dôvodu minimalizovania doby prerušenia dodávky tepla, budú tepelné siete uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv.