Zmena pracovného režimu od 7.1.2021 na základe predĺženia núdzového stavu, zákazu vychádzania a ďalších prijatých opatrení vládou SR zo dňa 29.12.2020 v dôsledku ochrany zdravia a obmedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu   - viac info

Aktuality a odstávky

Prehľad aktualít a odstávok.

Aktuality

Oznámenie o zmene pracovného režimu

7.1.2021 - Na základe predĺženia núdzového stavu, zákazu vychádzania a ďalších prijatých opatrení vládou SR zo dňa 29.12.2020 v dôsledku ochrany zdravia a obmedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu na pracovisku nasledovne:
- SBD II. Košice predlžuje pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 24.1.2021
- do 24.1.2021 nebude možný vstup do administratívnej budovy SBD II. Košice a ostatných miestností areálu pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené formou elektronickej komunikácie (info@sbd2ke.sk), telefonicky (0915 390 575, 055 787 14 11) alebo poštovou zásielkou
- zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
- plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude naďalej zabezpečené
Tieto opatrenia platia od 7.1.2021.
Ďakujeme za porozumenie.

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE (.pdf|

Oznámenie o odpočtoch

23.12.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva, oznamujeme Vám, že odpočet údajov z bytových vodomerov SV, TÚV a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) na radiátoroch za rok 2020 bude vykonaný odpočtárom v dňoch 4.1.2021 až 18.1.2021.

Konkrétny deň a čas odpočtu meradiel Vám odpočtár oznámi výveskou vo vchode.


Oznám o odpočtoch 2020
Usmernenie k odpočtom 2020 - COVID

Zmena pracovného režimu

18.12.2020
Na základe rozšírenia ďalších opatrení v rámci núdzového stavu prijatých vládou SR zo dňa 16. 12. 2020 v dôsledku ochrany zdravia a obmedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu na pracovisku nasledovne:
➢ s účinnosťou od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 SBD II. Košice pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín
všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou
➢ zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
➢ plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude zabezpečené aj v čase vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roku 2021..
Zobraziť celé znenie

Oznámenie o zahájení výkopových prác

8.12.2020
Na základe oznámenie spoločnosti TEHO, s.r.o. oznamujeme užívateľom bytov a NP na ulici Humenská 12 B, že boli zahájené výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 2773. Výkopové práce sa realizujú v interéri. Po odstránení havárie následne vyššie uvedené bude dané do pôvodného stavu.

Oznámenie o zahájení výkopových prác

8.12.2020
Na základe oznámenie spoločnosti TEHO, s.r.o. oznamujeme užívateľom bytov a NP na ulici Trieda SNP 57, že boli zahájené výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 561. Výkopové práce sa realizujú v spevnenej ploche (vnútro spoja bytových domov - hviezdica). Po odstránení havárie následne vyššie uvedené bude dané do pôvodného stavu.

Zatvorená pokladňa

30.11.2020
Vážení zákazníci, pokladňa bude v dňoch 30.11. až 04.12.2020 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Úprava prijatých opatrení

11.11.2020
S účinnosťou od 16.11.2020 dochádza k úprave opatrení nasledovne:
- osobné vybavovanie požiadaviek lientov a ich vstupu bude umožnené iba po zmeraní telesnej teploty pri vstupe, dezinfekcii rúk s prekrytím dýchacích ciest ochranným rúškom
- všetky požiadavky klientov budú naďalej riešené a vybavované formou mailovej komunikácie telefonicky alebo poštovou zásielkou...

Zobraziť celé znenie

Celoplošné testovanie COVID-19: Zoznam odberových miest

30.10.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva.
V súvislosti s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19 Vás informujeme o odberových miestach na území týchto Mestských častí:

Mestská časť Košice Západ
Mestská časť Košice Sever

Odstávky

Dočasné prerušenie dodávky tepla a TÚV

13.01.2021
Oznamujeme, že z dôvodu havarijnej opravy rozvodu TÚV v OST 2622 bude dňa 13.01.2021 od 8:00 hod. do 12:00 hod. dočasne prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody. Oznam platí pre lokalitu ulíc:

Bauerova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44
Čordákova 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Dočasné prerušenie dodávky tepla a TÚV

10.12.2020
Na základe oznámenia spoločnosti TEKO, a.s. Vám oznamujeme, že z dôvodu poruchy na horúcovodnom systéme SCZT Košice došlo dňa 10.12. 2020 od 7:30 hod. k dočasnému prerušeniu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre časť 27. etapy - OST 27740, 27760, 27770, 27780 a 27790 v lokalite ulíc:

Michalovská 19, 21, 23
Trebišovská 2, 4, 6
Michalovská 13, 15, 17
Humenská 31, 33, 35, 37, 39, 41
Rožňavská 16, 17

Dodávky tepla a teplej úžitkovej vody by mali byť obnovené najneskôr do 18:00 hod.

Oznam o odstávke TÚV

3.12.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že z dôvodu plánovaných prác na okruhu OST 1112 bude od dňa 10.12.2020 od 6:00 hod. do 11.12.2020 prerušená dodávka TÚV. Predpokladaný čas ukončenia prác je dňa 11.12.2020 do 20:00 hod.
Platí pre odberné miesta:
Trieda SNP 13, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33
Lesnícka 1, 3, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Oznam o odstávke TÚV

30.11.2020
Na základe oznámenia spoločnosti TEKO, a.s. Vám oznamujeme, že z dôvodu poruchy na horúcovodnom systéme SCZT Košice došlo dňa 30.11. 2020 od 0:05 hod. k dočasnému prerušeniu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v lokalite ulíc:

Toryská, Orgovánová, Pražská, Muškátová, Tr. SNP, Nešporova, Gudernova, Uherova, Kežmarská, Šafárikova trieda, Matuškova, Bernolákova, Jazminová, Narcisová, Idanská, Moldavská cesta, Humenská, Bardejovská, Michalovská, Trebišovská, Rožňavská.

Dodávky tepla a teplej úžitkovej vody by mali byť obnovené najneskôr do 24:00 hod.