Blog

Aktuálne informácie z oblasti správy bytových domov.

6.10. 2020

Opatrenia pri zvolávaní schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vykonávaní písomného hlasovania od 1. 10. 2020

Vzhľadom na novoprijaté opatrenia vládou SR a ÚVZ pre zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 s účinnosťou od 1.10.2020 budú vykonávané schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a písomné hlasovania v bytových domoch za podmienok dodržiavania nasledovných opatrení: Vstup a pobyt na mieste konania schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo písomného hlasovania je možný len s prekrytými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia...

20.5. 2020

Rozhodovanie vlastníkov v dome po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s pandémiou

Od 20.5.2020 je možné realizovať hlasovania vlastníkov v dome písomným hlasovaním, resp. realizáciou schôdzí vlastníkov v dome za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení zabraňujúcim šíreniu COVID-19 . Spôsob vykonania písomného hlasovania v dome hlasujúci vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný prekryť horné dýchacie cesty rúškom, používať ochranné rukavice, vlastné pero a zachovať odstup pri hlasovaní minimálne dva metre organizovanie...

7.5. 2020

Oznámenie: Nové opatrenia na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, Vážení nájomníci družstevných bytov, Vážení členovia družstva, na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie a opatrenia ÚVZ SR SBD II. Košice prehodnotilo doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku: 1 ) S účinnosťou od 11.05.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy a ostatných miestností pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek. 2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej...

30.4. 2020

Oznámenie: Úprava opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva. V súvislosti s mimoriadnym stavom šírenia pandémie COVID-19 a doteraz prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu boli dňa 29.04.2020 prehodnotené naše doterajšie prijaté opatrenia, v dôsledku čoho  s účinnosťou od 04.05.2020  dochádza k úprave opatrení nasledovne: naďalej platí pozastavenie pre osobné vybavovanie požiadaviek klientov a ich vstupu do administratívnej budovy a ostatných miestností areálu všetky...

31.3. 2020

Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu

Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 30.3.2020 v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu sa predlžuje platnosť núdzového pracovného režimu do 30.4.2020. všetky doteraz prijaté opatrenia ostávajú naďalej v platnosti priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice ostávajú pre našich klientov naďalej zatvorené z hľadiska ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov bude naďalej zabezpečená havarijná...

16.3. 2020

V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia

Na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 sme zabezpečili vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch v správe SBD II. Košice. Z dôvodu ochrany zdravia bude v bytových domoch vykonávaná dezinfekcia spoločných častí a spoločných zariadení (schodísk, zábradlí, madiel, kľučiek a výťahov). O tejto skutočnosti, ako aj bližších informáciách budú emailom informovaní zástupcovia vlastníkov v správe SBD II....

16.3. 2020

Oznámenie o núdzovom pracovnom režime

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva na základe ďalších opatrení, ktoré vstúpili do platnosti od 13.3.2020 a mimoriadnych opatrení odo dňa 16.3.2020 vedenie SBD II. Košice v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku rozhodlo s účinnosťou od 17.3.2020 o núdzovom pracovnom režime. priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice pre našich klientov ostávajú uzavreté...

10.3. 2020

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva, snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus a tým chránime plynulosť činnosti nášho družstva. Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 9.3.2020 v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu boli prijaté preventívne opatrenia a odporúčania. Z tohto dôvodu od 11.3.2020 SBD II. Košice pozastavuje...

17.2. 2020

Od 1.2.2020 spravujeme ďalší dom v širšom centre Košíc

S prípravou správy nového objektu sme začali ešte v roku 2019, avšak teraz sa nám podarilo dotiahnuť detaily. Sme radi, že môžeme spravovať ďalší dom na ul. Tolstého 3 v Košiciach a naplníme očakávania vlastníkov. Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme za prejavenú dôveru. Máte chvíľu? Prečítajte si niečo zaujímavé: Vytlačiť

27.1. 2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

V januári 2020 bolo vydané „Upozornenie Prezídia HaZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch“, ktoré je určené ako pre správcov, tak aj pre vlastníkov, kde HaZZ upozorňuje na povinnosti vyplývajúce z predpisov na ochranu pred požiarmi, ktoré je potrebné zabezpečiť pri správe bytových domov a na plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných...