Zmena pracovného režimu od 7.1.2021 na základe predĺženia núdzového stavu, zákazu vychádzania a ďalších prijatých opatrení vládou SR zo dňa 29.12.2020 v dôsledku ochrany zdravia a obmedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu   - viac info

Orgány družstva

Štatutárny a kontrolný orgán družstva.

Štatutárny orgán

Predseda predstavenstva

Ing. Marián Morvay

Podpredseda predstavenstva

Ing. Michal Bača
Prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.

Členovia predstavenstva

Ing. Marián Morvay
Ing. Michal Bača
Ing. Vojtech Molnár
Prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
PhDr. Eva Smrigová, CSc.
Ing. Helena Šimková
Ing. Miroslav Chovanec
Ing. Vladimír Bodnár
Ing. Roman Valenčák
Prof. Ing. Miroslav Dovica, CSc.
Miroslav Izvický

Kontrolný orgán

Predseda kontrolnej komisie

Ing. Jiří Buriánek

Podpredseda kontrolnej komisie

Alena Benková

Členovia kontrolnej komisie

Ing. Jiří Buriánek
Alena Benková
Štefan Truhan
MVDr. Marián Hutňan
Mgr. Anna Ižolová
Jozef Kamenec
Ing. Alexandr Mačát