Články autora

Bc. Mgr. Molnár Peter

29.11. 2018

Kedy musíme mať overovateľov a čo majú podpisovať?

V predošlých článkoch sme rozobrali rozdiely medzi zástupcom vlastníkov v článku: “Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha” a osobou poverenou v článku: “Osoba poverená vlastníkmi, kto to je a čo vlastne robí?”. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov však pozná aj tzv. overovateľov. Kto sú overovatelia, kedy a čo musia overovať?Overovateľov už poznáme aj z minulosti, avšak posledná novela zákona...

20.11. 2018

Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha?

Poslednou novelou zákona o vlastníctve bytov sa zmenilo postavenie zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a zaviedol sa aj inštitút tzv. poverených osôb. Kto zástupca vlastníkov, aká je jeho skutočná úloha a môže byť zástupcom vlastníkov osoba, ktorá nie je vlastníkom v dome? Ako definuje zákon zástupcu vlastníkov? Podľa § 8a ods. 5 komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome...

20.11. 2018

Osoba poverená vlastníkmi, kto to je a čo vlastne robí?

Posledná novela zákona o vlastníctve bytov zaviedla nový pojem a to tzv. osobu poverenú vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len “osoba poverená vlastníkmi”) kto je to a čo je jej úlohu sa dozviete v tomto článku. O tom, kto je zástupca vlastníkov sme si povedali v predošlom článku: “Kto je zástupca vlastníkov a aká je jeho skutočná úloha?”. Teraz sa...

11.10. 2018

Ako sa zmenil spôsob rozhodovania vlastníkov po novele zákona o vlastníctve bytov od 1.11.2018

V tomto článku sa dozviete ako sa zmenil proces rozhodovania, k akým najvýraznejším zmenám v rozhodovaní došlo a čo je potrebné vedieť v rámci rozhodovania na schôdzi vlastníkov, resp. zhromaždení alebo pri písomnom hlasovaní, aby boli vaše rozhodnutia platné a v súlade so zákonom aj po poslednej novele zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od...

2.5. 2018

Do správy nám pribudlo 359 nových bytov skutočne výnimočného bývania v Košiciach: Spoznajte Rezidenciu pri radnici

Dôveru pri výkone správy nám prejavil aj jeden z najväčších rezidenčných komplexov v Košiciach, a to Rezidencia pri radnici, ktorá sa nachádza na Strojárenskej ulici. Prinášame hneď niekoľko zaujímavých faktov, o ktorých ste možno nevedeli. Koľko bytov je v Rezidencii pri radnici? Tento rezidenčný komplex v centre Košíc tvorí vyše 700 nehnuteľností vrátane bytov, nebytových priestorov a parkovacích státí. Z toho je v tomto exkluzívnom...