25.11.2021 - Oznámenie o zmene pracovného režimu - viac informácií

Pomáhame lepšie bývať

Správu bytových domov zabezpečujeme už vyše 50 rokov.

Vďaka našim skúsenostiam pomáhame našim zákazníkom neustále zlepšovať kvalitu ich bývania.

Aktuality

25.11.2021 - Oznámenie o zmene pracovného režimu

Vážení vlastníci, Vážení nájomníci, Vážení členovia družstva, aktuálna situácia ohľadom stavu šírenia pandémie COVID-19 je veľmi vážna a nám nie je ľahostajná. Spoločne chceme prispieť k zvýšeniu ochrany Vášho zdravia aj zdravia našich zamestnancov. Z tohto dôvodu sme prijali opatrenia v súlade s vyhláseným núdzovým stavom a zákazom vychádzania od 25. 11. 2021.

Vaše požiadavky môžete vyriešiť z pohodlia Vášho domova prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefonicky cez kontaktné adresy zverejnené na našej webovej stránke.

- SBD II. Košice s účinnosťou od 26. 11. 2021 pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých ostatných oddeleniach až do odvolania.
- S účinnosťou od 26. 11. 2021 pozastavujeme a neumožníme klientom vstup do budovy a priestorov SBD II. Košice.
- Od 26. 11. 2021 SBD II. Košice ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov a organizovanie písomného hlasovania, ruší aj doteraz zvolané schôdze vlastníkov a vyhlásené písomné hlasovania.
- Od 01. 01. 2022 SBD II. Košice spúšťa proces elektronického hlasovania.
- Stredisko údržby bude vykonávať opravy a údržbu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a vyhradených technických zariadení bez obmedzenia. Zamestnanci budú naďalej vykonávať montáž bytových vodomerov a zabezpečovať havarijnú a poruchovú službu za podmienok prísneho dodržiavania používania ochranných prostriedkov (respirátor FFP2, ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky a pod.).

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE
Viac informácií

22.11.2021 - Opatrenia v 3. stupni Ohrozenia s účinnosťou od 22.11.2021

Oznámenie na základe platnosti nového COVID automatu s účinnosťou od 22. 11. 2021 v 3. stupni Ohrozenia Stavebné bytové družstvo II. Košice bude pokračovať v nasledovnom pracovnom režime.
Viac informácií

27.04.2021 - Výstavba balkónov

Aký je postup pri schválení, financovaní a realizácií výstavby nových balkónov alebo lodžií? Dočítate sa v najnovšom článku.
Manuál pri výstavbe balkónov

Odstávky

Prehľad plánovaných odstávok a iných oznamov.
Zobraziť odstávky >

Ing. Vojtech Molnár

riaditeľ SBD II. Košice

Stavebné bytové družstvo II. Košice s vyše 54-ročnými skúsenosťami a 12-tisícovou základňou spravovaných bytov, je lídrom na trhu v oblasti výkonu správy bytových domov a je najväčším správcom bytových domov v rámci mesta Košice.

Naše služby

Správa bytových domov

Poskytujeme komplexné služby v oblasti výkonu správy bytových domov.

Opravy a údržba

Ponúkame údržbárske práce pre odstránenie závad v byte a nebytovom priestore.

Havarijná služba 24/7

Ponúkame nepretržitú havarijnú službu pre všetky bytové domy v rámci mesta Košice.

Prenájom priestorov

Prenájom zasadacích a nebytových priestorov v Košiciach vo vlastníctve správcu.

Odpočty

Chcete nám odoslať odpočty online? Môžete nám ich zaslať ako nahlášku cez zákaznícky portál poschodoch.sk (platí pre registrovaných užívateľov na poschodoch.sk) alebo prostredníctvom odpočtového formulára bez potreby registrácie na portál poschodoch.sk.

Zákaznícky portál

Zákaznícky portál slúži pre elektronickú komunikáciu vlastníkov a nájomníkov bytov v správe SBD II. Košice so správcom. Nájdete v ňom informácie o svojich platbách, zápisnice zo schôdzí vlastníkov, písomné hlasovania, vyúčtovania, plány opráv a pod.

Už mám vytvorený účet

Nemám vytvorený účet

Čo sa o nás hovorí

Ďakujem manažérke domu za vynikajúcu spoluprácu, poctivo odvedenú prácu. Hodnotím to veľmi pozitívne a preto ďakujem za to, že vynakladá veľké úsilie k spokojnosti vlastníkov bytov a pritom dbá aj o dobré meno bytového družstva. Je odborne fundovaná a vždy ochotná pomôcť, poradiť.
Ing. SinčákováZástupca vlastníkov bytov
Ako zástupca vlastníkov bytov na Zombovej 25, chcem Vám veľmi pekne poďakovať za výbornú spoluprácu, ktorá bola pre mňa veľmi nápomocná. Prajem Vám krásne leto a veľa pracovných úspechov.
p. LičkováZástupca vlastníkov bytov
Na schôdzi sme prejednávali pre nás dôležité návrhy a veci. Za SBD sa na schôdzi, ako už tradične, zúčastnila manažérka domu. Odviedla profesionálny výkon a prácu , za ktorú by som sa v mene ostatných kolegov chcel aj takouto cestou poďakovať.
MVDr. Marián HutňanZástupca vlastníkov bytov

Máte pár minút?

Prečítajte si niečo zaujímavé

Vzhľadom na novoprijaté opatrenia vládou SR a ÚVZ pre zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 s účinnosťou od 1.10.2020 budú vykonávané…
Od 20.5.2020 je možné realizovať hlasovania vlastníkov v dome písomným hlasovaním, resp. realizáciou schôdzí vlastníkov v dome…
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, Vážení nájomníci družstevných bytov, Vážení členovia družstva, na základe priaznivého vývoja epidemiologickej…
0
+
bytových domov v správe
0
+
bytov v správe
0
rokov skúseností

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00

Streda
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00

Piatok
8:00 - 12:00

Mimo úradných hodín môžete každý pracovný deň využívať služby oddelenia zákazníckych služieb.

Prevádzkové hodiny

Oddelenie zákazníckych služieb

Pondelok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30
Utorok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:30
Streda
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00
Piatok
8:00 - 12:00 | 13:00 - 14:30