10.09.2021: Opatrenia v 1. stupni Ohrozenia s účinnosťou od 13. 09. 2021  - viac info

Archív

Archív aktualít a oznamov.

Opatrenia v súvislosti s novým Covid automatom

17.8.2021
Na základe platnosti nového Covid automatu s účinnosťou od 16.8.2021 v stupni Ostražitosti Stavebné bytové družstvo II. Košice bude pokračovať v normálnom pracovnom režime bez obmedzenia pohybu.

Oznámenie režim august 2021

Oznámenie o vstupe do budovy

Oznámenie o organizovaní schôdzí a písomných hlasovaní

Testovacia prevádzka nového portálu poschodoch.sk

2.7.2021
Vážení zákazníci, od 2.7.2021 - 9.7.2021 prebieha testovacia prevádzka novej verzie portálu poschodoch.sk, počas ktorej môže byť služba dočasne obmedzená. Na odstránení prípadných výpadkov služby sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za porozumenie.

Prechod na novú verziu zákazníckeho portálu poschodoch.sk

30.6.2021
Od 1.7.2021 prechádzame na novú verziu zákazníckeho portálu poschodoch.sk. Z tohto dôvodu môžu byť tieto služby v čase od 30.6.2021 do 1.7.2021 dočasne nedostupné. Veríme, že všetko prebehne v poriadku a nová verzia portálu zvýši kvalitu nami poskytovaných služieb.

Doručenie vyúčtovania za rok 2020

29.6.2021
Vyúčtovania sú na ceste k Vám. Ich doručenie môžete očakávať v najbližších dňoch a rýchlosť doručenia závisí aj od kapacít Slovenskej pošty. Ďakujeme za trpezlivosť. Už teraz ich však nájdete na poschodoch.sk. V zásielke, ktorú obdržíte poštou budete mať okrem iného aj Dohodu o elektronickom zasielaní dokumentov. Po jej podpísaní a doručení k nám, budeme spolu komunikovať elektronicky, a teda aj vyúčtovania ako aj iné dokumenty Vám budeme doručovať výlučne elektronicky.

Oznámenie o posune obdržania vyúčtovania nákladov za rok 2020

21.5.2021
Vážení vlastníci, na základe zákona č. 115/2021 Z. z. o posune termínov (najneskôr do 31.7.2021) spracovania ročného vyúčtovania nákladov za rok 2020, predloženia správy o činnosti správcu za predchádzajúci rok a vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv Vám oznamujeme, že ročné vyúčtovanie budeme rozposielať v priebehu júna 2021.

Oznámenie na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

5.5.2021
Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie Stavebné bytové družstvo II. Košice sa vrátilo do normálneho pracovného režimu.
- osobné vybavovanie požiadaviek bude zabezpečené v miestnosti veľkej zasadačky na 1.poschodí so vstupom z dvora. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na 1. poschodie
- vstup do budovy a do miestnosti pre osobné vybavovanie je povolený iba s prekrytím horných dýchacích ciest
- kontrolu vstupu a usmernenie klientov pre osobné vybavovanie bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS
- pred vstupom do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie platí povinné dezinfikovanie ruky a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

5.5.2021
Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie Stavebné bytové družstvo II. Košice sa vrátilo do normálneho pracovného režimu.
- osobné vybavovanie požiadaviek bude zabezpečené v miestnosti veľkej zasadačky na 1.poschodí so vstupom z dvora. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na 1. poschodie
- vstup do budovy a do miestnosti pre osobné vybavovanie je povolený iba s prekrytím horných dýchacích ciest
- kontrolu vstupu a usmernenie klientov pre osobné vybavovanie bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS
- pred vstupom do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie platí povinné dezinfikovanie ruky a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

29.4.2021
Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie dňom 29. 04. 2021 Stavebné bytové družstvo II. Košice sa vracia do normálneho pracovného režimu.
- vstup do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie bude povolený po preukázaní potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa platného COVID automatu, alebo potvrdením vzťahujúcej sa výnimke podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR
- osobné vybavovanie požiadaviek bude zabezpečené v miestnosti veľkej zasadačky na 1.poschodí so vstupom z dvora. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na 1. poschodie
- vstup do budovy a do miestnosti pre osobné vybavovanie je povolený iba s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- kontrolu vstupu a usmernenie klientov pre osobné vybavovanie bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS
- pred vstupom do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie platí povinné dezinfikovanie ruky a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

29.4.2021
Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie dňom 29. 04. 2021 Stavebné bytové družstvo II. Košice sa vracia do normálneho pracovného režimu.
- vstup do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie bude povolený po preukázaní potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa platného COVID automatu, alebo potvrdením vzťahujúcej sa výnimke podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR
- osobné vybavovanie požiadaviek bude zabezpečené v miestnosti veľkej zasadačky na 1.poschodí so vstupom z dvora. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na 1. poschodie
- vstup do budovy a do miestnosti pre osobné vybavovanie je povolený iba s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2
- kontrolu vstupu a usmernenie klientov pre osobné vybavovanie bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS
- pred vstupom do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie platí povinné dezinfikovanie ruky a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Výstavba balkónov

27.4.2021
Aký je postup pri schválení, financovaní a realizácií výstavby nových balkónov alebo lodžií? Dočítate sa v najnovšom článku.

Manuál pri výstavbe balkónov

Oznámenie o predĺžení núdzových opatrení

19.3.2021
Na základe opakovaného predĺženia a zachovania núdzového stavu a zákazu vychádzania s účinnosťou od 20. 03. 2021 o ďalších 40 dní, teda do 28. 04. 2021, platnosti COVID automatu prijatých vládou SR zo dňa 05. 02. 2021 v dôsledku ochrany života a zdravia a zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zachovaní zmeny pracovného režimu a zákaze vstupu na pracovisko nasledovne:

- naďalej sa predlžuje pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 28. 04. 2021
- priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice naďalej ostávajú do 28. 04. 2021 pre našich klientov zatvorené
- zákaz vstupu do administratívnej budovy SBD II. Košice a ostatných miestností areálu sa vzťahuje aj na zamestnancov SBD II. Košice s výnimkou zamestnancov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa platnosti COVID automatu
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a vybavované formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou
- zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
- plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude naďalej zabezpečené

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o predĺžení núdzových opatrení

10.2.2021
Na základe opatrení v rámci predĺženia núdzového stavu a zákazu vychádzania s účinnosťou od 08. 02. 2021 o ďalších 40 dní, teda do 19. 03. 2021 a platnosti COVID automatu prijatých vládou SR zo dňa 05. 02. 2021 v dôsledku ochrany života a zdravia a zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu a zákaze vstupu na pracovisko nasledovne:
- predlžuje sa pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 19. 03. 2021
- priestory administratívnej budovy a areálu SBD II. Košice ostávajú do 19. 03. 2021 pre našich klientov zatvorené
- zákaz vstupu do administratívnej budovy SBD II. Košice a ostatných miestností areálu sa vzťahuje aj na zamestnancov SBD II. Košice s výnimkou zamestnancov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa platnosti COVID automatu
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a vybavované formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou
- zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
- plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude naďalej zabezpečené

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o predĺžení núdzových opatrení

25.01.2021
Na základe opatrení v rámci predĺženia núdzového stavu a zákazu vychádzania prijatých vládou SR zo dňa 17.01.2021 v dôsledku ochrany života a zdravia a zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu a zákazu vstupu na pracovisko nasledovne:
- predlžuje sa pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 7.2.2021.

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o zmene pracovného režimu

7.1.2021
Na základe predĺženia núdzového stavu, zákazu vychádzania a ďalších prijatých opatrení vládou SR zo dňa 29.12.2020 v dôsledku ochrany zdravia a obmedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu na pracovisku nasledovne:
- SBD II. Košice predlžuje pozastavenie osobného vybavovania požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín do 24.1.2021
- do 24.1.2021 nebude možný vstup do administratívnej budovy SBD II. Košice a ostatných miestností areálu pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené formou elektronickej komunikácie (info@sbd2ke.sk), telefonicky (0915 390 575, 055 787 14 11) alebo poštovou zásielkou
- zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
- plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude naďalej zabezpečené
Tieto opatrenia platia od 7.1.2021.
Ďakujeme za porozumenie.

OZNÁMENIE CELÉ ZNENIE

Oznámenie o odpočtoch

23.12.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva, oznamujeme Vám, že odpočet údajov z bytových vodomerov SV, TÚV a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) na radiátoroch za rok 2020 bude vykonaný odpočtárom v dňoch 4.1.2021 až 18.1.2021.

Konkrétny deň a čas odpočtu meradiel Vám odpočtár oznámi výveskou vo vchode.


Oznám o odpočtoch 2020
Usmernenie k odpočtom 2020 - COVID

Zmena pracovného režimu

18.12.2020
Na základe rozšírenia ďalších opatrení v rámci núdzového stavu prijatých vládou SR zo dňa 16. 12. 2020 v dôsledku ochrany zdravia a obmedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu vedenie SBD II. Košice rozhodlo o zmene pracovného režimu na pracovisku nasledovne:
➢ s účinnosťou od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 SBD II. Košice pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov na zákazníckom oddelení a všetkých oddeleniach počas úradných a stránkových hodín
všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené formou elektronickej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou
➢ zamestnanci strediska údržby budú vykonávať práce na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v domoch za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení
➢ plynulé fungovanie havarijnej služby vo všetkých profesiách výťahy, plyn, elektrina, voda, kúrenie bude zabezpečené aj v čase vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roku 2021..
Zobraziť celé znenie

Oznámenie o zahájení výkopových prác

8.12.2020
Na základe oznámenie spoločnosti TEHO, s.r.o. oznamujeme užívateľom bytov a NP na ulici Trieda SNP 57, že boli zahájené výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 561. Výkopové práce sa realizujú v spevnenej ploche (vnútro spoja bytových domov - hviezdica). Po odstránení havárie následne vyššie uvedené bude dané do pôvodného stavu.

Oznámenie o zahájení výkopových prác

8.12.2020
Na základe oznámenie spoločnosti TEHO, s.r.o. oznamujeme užívateľom bytov a NP na ulici Humenská 12 B, že boli zahájené výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 2773. Výkopové práce sa realizujú v interéri. Po odstránení havárie následne vyššie uvedené bude dané do pôvodného stavu.

Zatvorená pokladňa

30.11.2020
Vážení zákazníci, pokladňa bude v dňoch 30.11. až 04.12.2020 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Úprava prijatých opatrení

11.11.2020
S účinnosťou od 16.11.2020 dochádza k úprave opatrení nasledovne:
- osobné vybavovanie požiadaviek lientov a ich vstupu bude umožnené iba po zmeraní telesnej teploty pri vstupe, dezinfekcii rúk s prekrytím dýchacích ciest ochranným rúškom
- všetky požiadavky klientov budú naďalej riešené a vybavované formou mailovej komunikácie telefonicky alebo poštovou zásielkou...

Zobraziť celé znenie

Celoplošné testovanie COVID-19: Zoznam odberových miest

30.10.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva.
V súvislosti s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19 Vás informujeme o odberových miestach na území týchto Mestských častí:

Mestská časť Košice Západ
Mestská časť Košice Sever

Upravený režim fungovania na pracovisku SBD II. Košice

26.10.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva.
Vzhľadom na aktuálny stav šírenia pandémie COVID-19 a prijaté opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu vládou SR SBD II. Košice upravilo dňom 26.10.2020 režim fungovania na pracovisku nasledovne:
- SBD II. Košice pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov,
- nebude umožnený vstup do administratívnej budovy a ostatných miestností areálu pre klientov za účelom osobného vybavovania,
- všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a realizované formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou,
- SBD II. Košice ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a vykonávanie písomného hlasovania v bytových domoch,
- vykonávanie opráv a údržby na spoločných častiach a a spoločných zariadenia v bytových domoch bude realizované v rozsahu a režime havarijnej a poruchovej služby
...
Zobraziť celé znenie

Predĺženie platnosti do 15.11.2020

Dodržiavanie opatrení

02.10.2020
Vážení klienti, na základe novoprijatých opatrení vládou SR a ÚVZ s účinnosťou od 1.10.2020 Vás prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:

- pri vstupe do priestorov administratívnej budovy je povinnosťou klientov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

- vstup do budovy a miestnosti pre osobné vybavovanie klientov je povolený:
► iba s rúškom a prekrytím horných dýchacích ciest
/dezinfikovaním rúk, alebo použitím jednorazových ochranných rukavíc
► použitím vlastného pera
► dodržiavaním odstupu minimálne 2 metre od seba alebo od zamestnancov

- zakázané je podávanie rúk

- klienti pociťujúci vznik akútneho respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) sú povinní zostať v domácej izolácii


- koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec SBS

Za pochopenie ďakujeme.

Zobraziť prílohu

Oznam pre vlastníkov a nájomníkov

02.10.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, Vážení nájomníci družstevných bytov

Na základe novoprijatých opatrení vládou SR a ÚVZ pre zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 s účinnosťou od 1.10.2020:

- Schôdze vlastníkov bytov a nebytových preistorov sa nemôžu zúčastniť ľudia pociťujúci vznik akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie). Takáto osoba je povinná zostať v domácej izolácii.

- Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a miesto konania schôdze opustiť.

Zobraziť prílohu

Oznam o postupnom nábehu dodávky tepla na kúrenie

29.09.2020
Na základe informácií od dodávateľa tepla TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) Vám týmto oznamujeme, že po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie TEHO začína dňom 29.09.2020 s postupným nábehom dodávky tepla na kúrenie v bytových domoch.

Žiadame všetkých vlastníkov bytov, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia zabezpečiť dôkladné precirkulovanie teplonosného média a odvzdušnenie vykurovacieho systému v dome. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpoklad, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky dodávateľom ÚK upravený o čom budeme informovať na našej web stránke, prípadne môžete sledovať aktuálne informácie aj priamo na stránke dodávateľa tepla https://www.teho.sk/aktuality.

Oznam o jesennej deratizácií

03.09.2020
Oznamujeme užívateľom bytov a NP, že jesenná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 07.09.2020 do ukončenia prác.

Vybavovanie klientov

20.5.2020
Vybavovanie klientov oddelením zákazníckych služieb sa bude zabezpečovať v miestnosti veľkej zasadačky so vstupom z dvora cez vonkajšie schodisko. Pre ZŤP občanov, občanov na invalidnom vozíku a seniorov bude umožnený vstup do administratívnej budovy z prízemia výťahom na I. poschodie.
Vybavovanie klientov

Rozhodovanie vlastníkov v dome po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s pandémiou

20.5.2020
Od 20.5.2020 je možné realizovať hlasovania vlastníkov v dome písomným hlasovaním, resp. realizáciou schôdzí vlastníkov v dome za prísneho..
Rozhodovanie vlastníkov v dome po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s pandémiou

Oznámenie: Nové opatrenia na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

7.5.2020
Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie a opatrenia ÚVZ SR SBD II. Košice prehodnotilo doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku..
Oznámenie: Nové opatrenia na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie

Oznámenie: Úprava opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

30.4.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva. V súvislosti s mimoriadnym stavom šírenia pandémie COVID-19 a doteraz prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu boli dňa 29.04.2020 prehodnotené naše doterajšie prijaté opatrenia, v dôsledku čoho s účinnosťou od 04.05.2020 dochádza k úprave..
Oznámenie: Úprava opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu

31.3.2020
Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 30.3.2020 v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu sa predlžuje platnosť..
Oznámenie o predĺžení platnosti núdzového pracovného režimu

Dezinfekcia v bytových domoch v správe SBD II. Košice v nadväznosti na koronavírus na Slovensku

24.3.2020
Vážení zákazníci, na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 (https://www.kosice.sk/clanok/mesto-prijalo-v-piatok-dalsie-opatrenia-na-zamedzenie-sirenia-koronavirusu) zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch
Dezinfekcia v bytových domoch v správe SBD II. Košice v nadväznosti na koronavírus na Slovensku

V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia

16.3.2020
Na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 sme zabezpečili vykonávanie dezinfekcie spoločných častí a spoločných zariadení v bytových domoch v správe SBD II. Košice. Z dôvodu ochrany zdravia bude v bytových domoch vykonávaná dezinfekcia..
V bytových domoch v správe SBD II. Košice bude vykonávaná dezinfekcia

Oznámenie o núdzovom pracovnom režime

16.3.2020
na základe ďalších opatrení, ktoré vstúpili do platnosti od 13.3.2020 a mimoriadnych opatrení odo dňa 16.3.2020 vedenie SBD II. Košice v dôsledku ochrany zdravia a ďalšieho zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku rozhodlo s účinnosťou od 17.3.2020 o núdzovom pracovnom režime..
Oznámenie o núdzovom pracovnom režime

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenie šírenia koronavírusu

10.3.2020
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomníci družstevných bytov, členovia družstva snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus a tým chránime plynulosť činnosti nášho družstva. Na základe rozhodnutia vedenia SBD II. Košice zo dňa 9.3.2020 v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu boli prijaté preventívne opatrenia a odporúčania...
Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenie šírenia koronavírusu - Čítať celé

Oznam o jarnej deratizácií

28.02.2020
Oznamujeme Vám, že jarná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe SBD II. Košice bude realizovaná od 09.03.2020 do ukončenia prác.

Neboli ste doma, keď boli odpočty? Pošlite nám ich online

9.12.2019
Po kliknutí na nasledujúci odkaz nám môžete zaslať Vaše odpočty.
Viac informácií >

Spustenie novej webstránky sbd2ke.sk

2.10.2019
Spustená nová webstránka sbd2ke.sk.
Viac informácií >

Spustenie zákazníckeho portálu

1.10.2019
Bol spustený zákaznícky portál Stavebného bytového družstva II. Košice do testovacej prevádzky. Portál je dostupný prostredníctvom služby poschodoch.sk.
Viac informácií >